Diumenge 22 de setembre de 2019
Accediu als continguts en RSS
Bisbat de Girona - Youtube Bisbat de Girona - Twitter

El Bisbat de Girona


Mida del text   -a  +a

Pies Fundacions Autònomes

Educació en el lleure


Fundació Esplai Girona - Mare de Déu del Mont

La Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont és una entitat educativa creada l'any 1999 dins de la diòcesi de Girona. L'activitat que desenvolupa es va iniciar l'any 1957; en aquell moment prenia altres noms: Servei de Casals, Servei de Colònies de Vacances... L'any 1974 es va reconèixer l'escola de formació de monitors.

Per dur a terme els seus objectius, la Fundació Esplai Girona, compta amb tres seccions, que treballen diferents camps en l'educació en l'esplai:

. Escola de l'Esplai
· Coordinació de Centres d'Esplai
· Servei de Cases de Colònies

Les finalitats de la Fundació Pia Autònoma Esplai Girona – Mare de Déu del Mont són:

- Promoure, des d'una visió cristiana, l'educació en el temps lliure, l'associacionisme i el voluntariat.

- Fomentar la participació d'infants, adolescents i joves en els Centres d'Esplai.

- Ser present en la societat a través de l'educació en el lleure promovent la participació, l'animació cívica, l'educació ambiental, el respecte a la diversitat, l'educació per la pau i l'educació social.

- Prioritzar l'atenció a la infància i a la joventut, especialment a les persones més necessitades.

- Promoure la integració de persones discapacitades dins dels grups d'esplai.

- Vetllar per l'acceptació, dins de les nostres entitats, de les persones d'altres cultures i ambients.

- Donar suport als Centres d'Esplai i a altres entitats i moviments per al desenvolupament de les seves activitats educatives i socials

- Impulsar la millora de les cases de colònies per tal d'oferir un servei de qualitats als grups i a les entitats, per tal que puguin desenvolupar-hi les seves activitats socials, cíviques i educatives.

- Vetllar per la formació dels educadors i educadores en el lleure, essent un servei obert a la societat, donant prioritat als Centres d'Esplai de la Coordinació de Centres.

Tel. 972 24 93 25
Fax 972 24 93 26

Horari de dilluns a divendres, de 10 a 13 h. i de 16 a 20 h.

Escola de l'Esplai
Tel. 972 24 93 25
Fax: 972 24 93 26
escolaesplai@fundacioesplaigirona.org

fundacio@fundacioesplaigirona.org
www.fundacioesplaigirona.org


Fundació Sant Jordi de la Demarcació Diocesana d'Escoltisme de Girona

És una pia fundació autònoma, que està al servei i vol promoure l'educació integral dels infants, adolescents i joves de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de la Demarcació de Girona. L'objectiu de la fundació és l'educació d'aquests nois i noies com a ciutadans responsables i cristians conscients, seguint els principis i el mètode escolta fundat per Lord Baden-Powell.

Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de la Demarcació de Girona estan reconegut a la diòcesi, des del 12 d'agost de 1974, com a membres de l'Associació de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, i que té la qualitat d'Associació com a moviment d'Església reconegut a cadascuna de les diòcesis de Catalunya pel Bisbe respectiu, i que compta amb el vist-i-plau de la Conferència Episcopal Tarraconense, en data 22/2/1984.

La Fundació Sant Jordi de la Demarcació Diocesana d'Escoltisme de Girona, és una Fundació sense ànim de lucre, erigida el 28 de juliol de 1998 pel Bisbe de Girona, amb personalitat jurídica i capacitat plena d'obrar i que es regeix per la legislació canònica, pels acords entre la Santa Seu i l'Estat Espanyol de 3 de gener de 1979 i també per la normativa de l'Estat Espanyol i de la Generalitat de Catalunya que li siguin d'aplicació.

Domicili:
Casal "Bisbe Cartañà"
Antic Roca, 38
17003 Girona

© Bisbat de Girona - Plaça del Vi, 2-17004 Girona.
Telèfon 972 41 27 20 Fax 972 41 28 72 - bisbatgirona@bisbatgirona.cat
Mapa web -  Avís Legal - Política de privacitat - Política de cookies - Crèdits