Diumenge 18 d'agost de 2019
Accediu als continguts en RSS
Bisbat de Girona - Youtube Bisbat de Girona - Twitter

El Bisbat de Girona


Mida del text   -a  +a

Pies Fundacions Autònomes

Gestió del patrimoni


Fundació Sant Martí de Girona

La Pia fundació autònoma Sant Martí de Girona fou creada pel Bisbe Carles Soler i Perdigó el dia 17 d'octubre de 2005. La Fundació té com a objectiu la protecció, promoció, gestió, restauració, conservació, manteniment i explotació dels béns immobles del Bisbat de Girona que el Bisbat li encarregui.

En la seva activitat la Fundació haurà de sotmetre els seus projectes, d'acord amb el Dret Canònic, al Col·legi de Consultors i al Consell d'Assumptes Econòmics.

El fundador és el Bisbe de Girona.
Són membres nats del Patronat:
El Vicari General, que n'és president, el Provicari General i l'Ecònom, que n'és vicepresident.
Els altres patrons, nomenats per l'Ordinari Diocesà, ho seran per un període de cinc anys, renovables.

A més de la gestió dels béns que el Bisbat li encarregui, s'ha demanat a la Fundació que acabi el catàleg de propietats i que comprovi que la seva inscripció al registre de la propietat és correcte.

El Bisbat conservarà la propietat dels béns que encomani a la Fundació i, per tant, serà el receptor dels beneficis que la seva gestió produeixi.

En cas que es liquidés la Fundació, els béns restants, si n'hi haguessin, passarien al Bisbat.

Carme, 63, 1r, esq.
Tel. 972 20 06 73
17004 Girona
fsantmarti@bisbatgirona.cat

Horari: de dilluns a dijous de 8 a 14 h. i de 15 a 17 h. i divendres de 8 a 14 h.

Patronat:
Vicari general
Econòm diocesà
Sr. Joaquim Rabaseda
Sr. Lluís Valls
Sr. Joan Xifra
Mn. Joaquim Giol
Oficials: Rosanna Álvarez i Anna Cuyàs


fsantmarti@bisbatgirona.catFundació del Monestir de Sant Daniel

Carrer de les Monges, 2
972 20 12 41
17007 Girona

Patrones vitalícies: cinc membres de la comunitat religiosa.
Patrons per raó del càrrec: Bisbat de Girona, abat del monestir de Montserrat, provicari general, pare visitador del monestir de Sant Daniel i ecònom diocesà.
Patrons ordinaris: Srs. Martí Ferrer, Marta Franch, Oriol Sarasa i Núria Tura.

© Bisbat de Girona - Plaça del Vi, 2-17004 Girona.
Telèfon 972 41 27 20 Fax 972 41 28 72 - bisbatgirona@bisbatgirona.cat
Mapa web -  Avís Legal - Política de privacitat - Política de cookies - Crèdits