Divendres 23 de agosto de 2019
Acceda a los contenidos en RSS
Bisbat de Girona - Youtube Bisbat de Girona - Twitter

El Obispado de Girona


Tamaño del texto   -a  +a

Centros y Residencias


Seminari Diocesà

Pujada Sant Martí, 12 - Ap. 117
Tel. 972 20 04 62
17080 Girona

Dr. Jordi Font, rector
Llic. Josep M. Tor, director espiritual
Sra. M. Rosa Carbonell, secretària
Administració
Consell Acadèmic
Rector
Dr. Joan Planellas
Llic. Elies Ferrer

seminaridiocesa@bisbatgirona.cat
www.seminaridegirona.com

Seminari Major Interdiocesà

(Província Eclesiàstica Tarraconense)

Casp, 49
Tel. 93 265 22 26
Fax 93 265 15 52
08010 Barcelona

Bisbe delegat: Rvdm. Mons. Joan Enric
Vives, Bisbe d'Urgell.
Rector: Llic. Norbert Miracle (Tarragona).
Vice-rector: Llic. Jaume Casamitjana (Vic).
Director espiritual: Mn. Javier Vilanova

Equip ampliat:
Llic. Jaume Pedrós (Lleida)
Llic. Ignasi Navarri (Urgell)
Dr. Jordi Font (Girona)

Equip ampliat:
Mn. Josep M. Vilaseca (Solsona).
Llic. Ignasi Navarri (Urgell).
Dr. Jordi Font (Girona).
Facultat de Teologia de Catalunya

Diputació, 231
Tel. 93 453 49 25
Fax 93 451 52 12
08007 Barcelona

Degà: Dr. Joan Planellas
Vicedegà: Dr. Emili Marlés
Secretària acadèmica: Llic. Concepció Huerta

secr.teologia@edusantpacia.cat
www.teologia-catalunya.cat

Facultat de Filosofia de Catalunya

Diputació, 231
Tel. 93 453 43 38
Fax 93 453 09 57
08007 Barcelona

Degà: Dr. Jaume Aymar Ragolta
Vicedegà: Dr. Carles Llinàs
Secretària acadèmica: Dra. Sílvia Coll-Vinent

facultat@filosofia.url.eduesc-pratsdelacarrera@centres.xtec.cat


b7003288@centres.xtec.catiscr@bisbatgirona.cat


Ateneu Universitari Sant Pacià

Diputació, 231
Tel. 93 453 49 25
Fax 93 451 52 12
08007 Barcelona

Gran canceller: Mons. Joan Josep Omella. arquebisbe de Barcelona
Vicegran canceller: Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona
Rector: Dr. Armand Puig
Vicerector acadèmic: Dr. Santiago Bueno
Vicerector administratiu: Dr. Ramon Corts
Secretari general: Dr. Miquel Ramon

secretaria@edusantpacia.cat
www.edusantpacia.cat


Diputació, 231
Tel. 93 453 49 25
Fax 93 451 52 12
08007 Barcelona

Degà: Dr. David Abadías
Vicedegà: Dr. Joaquim Blas
Secretària acadèmica: Dra. Rosa Ribas

secr.antonigaudi@edusantpacia.cat
www.facultatantonigaudi.cat


Breu Introducció


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
© Bisbat de Girona - Plaça del Vi, 2-17004 Girona.
Teléfono 972 41 27 20 Fax 972 41 28 72 - bisbatgirona@bisbatgirona.cat
Mapa web -  Aviso Legal - Política de privacidad - Política de cookies - Creditos