Dissabte 21 de setembre de 2019
Accediu als continguts en RSS
Bisbat de Girona - Youtube Bisbat de Girona - Twitter

Cúria Diocesana


Mida del text   -a  +a

Cúria Diocesana

Òrgans de govern


Consell Episcopal

- Bisbe
- Vicari general
- Provicari general
- Vicaris episcopals
Bisbe

Mons. Francesc Pardo i Artigas
En conformitat amb el cànon 381 del Codi de Dret Canònic li competeix tota la potestat ordinària, pròpia i immediata per a l'exercici del seu ministeri pastoral a la diòcesi de Girona i, d'acord amb el cànon 393, la representa en tots els seus afers jurídics.

bisbe@bisbatgirona.cat

Vicari general

Mn. Lluís Suñer i Roca
Té potestat ordinària i executiva a tota la diòcesi. És el moderador de la Cúria. Té cura especial del seguiment dels diaques permanents i de les Delegacions episcopals de Diàleg Interreligiós, Ecumenisme, Ensenyament i Secretariat de l'Escola Cristiana, Missions i Obres Missionals Pontifícies, Mitjans de Comunicació Social, Pastoral Penitenciària, Salut, Trànsit i Vida Consagrada.

vicarigral@bisbatgirona.cat
Provicari general

Mn. Joaquim Giol i Aymerich
Té potestat ordinària i executiva a tota la diòcesi. És responsable de l'economia diocesana i d'adequar-la, juntament amb la de les parròquies, a les normatives eclesiàstiques i civils vigents. Té cura especial del patrimoni immobiliari, de les Delegacions episcopals de Migracions i del Patrimoni Cultural; de la gestió de la Catedral de Girona; de l'edifici i l'economia del Seminari diocesà i del "Casal bisbe Cartañà"; de la Fundació Sant Martí de Girona, la Fundació bisbe Lorenzana i el Patronat de Santa Creu de la Selva. Alhora vetlla pel patrimoni dels monestirs que requereixen la cura del bisbe diocesà.

provicarigral@bisbatgirona.cat

Vicari episcopal

Mn. Joan M. Amich i Raurich
És responsable de la coordinació de la dimensió de la formació, comptant amb l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. També té cura de les Delegacions episcopals del Catecumenat i Catequesi. I de la formació acadèmica dels qui es preparen pel diaconat, els ministeris laïcals i altres serveis eclesials de les parròquies, i dels qui han d'exercir una missió docent.

vicariformacio@bisbatgirona.cat
Vicari episcopal

Mn. Jordi Font i Plana
És responsable del Seminari diocesà i dels candidats al diaconat permanent. També té cura de l'apostolat laïcal, amb l'ajuda d'un coordinador dels moviments d'apostolat seglar; el seguiment de la Fundació Mare de Déu del Mont i de la Fundació Sant Jordi de la Demarcació diocesana d'escoltisme de Girona; i de les delegacions episcopals de Joves, Pastoral Litúrgica, Pastoral Obrera, Pastoral Vocacional, Pastoral Universitària, Santuaris i Pelegrinatges i Turisme.

seminaridiocesa@bisbatgirona.cat

Vicari episcopal

Mn. Esteve Sureda i Villar
És responsable de Càritas diocesana i de l'orientació de la Pastoral social. També fa el seguiment de la Delegació episcopal de Pastoral Familiar i el Centre d'Orientació Familiar, i la direcció espiritual dels seminaristes del Seminari diocesà.

vicaripastoralsocial@bisbatgirona.cat


Secretaria general i cancelleria

bisbatgirona@bisbatgirona.cat

Sra. M. Teresa Cebrià, cancellera
cancellera@bisbatgirona.cat
Sra. Mercè Corominas, secretària general i vicecancellera
secretaria@bisbatgirona.cat

Mn. Jordi Pascual, notari-secretari
notari@bisbatgirona.cat
Mn. Josep M. Garcia Plaja, notari-secretari adjunt
notaria@bisbatgirona.cat

Sra. Anna Coll, recepció i registre
Sra. Olga Inglada, secretària adjunta
delegacions@bisbatgirona.cat

Arxiu Diocesà: vegeu Arxiu i Biblioteca a l'apartat "El Bisbat de Girona"

Butlletí de l'Església de Girona
Sra. Mercè Corominas, redacció
Sra. Yohana Romero, comptabilitat
Sra. Anna Coll, administració

Llibreria diocesana "Casa Carles"
Plaça del Vi, 2
17004 Girona
Tel. 972 41 28 78
llibreria@bisbatgirona.cat

Horari: de dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 18, i els divendres de 9 a 14 (de l'1 al 30 de juliol i del 28 al 31 d'agost). Tancat per vacances del 31 de juliol al 27 d'agost.

Sra. Margarita Matas, gestora
Sra. Teresa Estany, oficial

La Secretaria general i cancelleria

Diversificació de tasques i competències, segons el dret universal i el particular:

Correspon a la cancelleria:

1. Autenticació de signatures i còpies de documents.
2. Atenció dels assumptes matrimonials administratius.
3. Tramitació dels expedients de:
a) Notes marginals i correccions de partides.
b) Aprovació d'estatuts i erecció d'associacions i fundacions, i la seva inscripció en el registre d'entitats religioses del Ministeri de Justícia.
c) Capelles privades i oratoris.
d) Abandó de l'Església Catòlica.
4. Secretaria del Consell Pastoral diocesà.
5. Gestió de la Biblioteca de la Cúria.
6. Seguiment dels temes de protecció de dades personals i de la vigilància de la salut dels treballadors i prevenció de riscos laborals.
7. Gestió de l'arxiu general i de l'arxiu secret de la Cúria.
8. Registre dels catecúmens i tramitació dels expedients.
9. Llicències ministerials.
10. Expedients de ministeris i ordenacions.
11. Nomenaments.
12. Redacció i comunicació dels decrets i documents oficials.
13. Emissió de certificats.

Correspon a la secretaria general:

1. Registre d'entrada de documents. Es tracta d'un registre general on cal que tots els organismes de la Cúria hi passin els documents que reben o envien en la gestió dels assumptes i expedients.
2. Registre d'expedients. S'obre un expedient per cada assumpte que s'està tractant a la Cúria.
3. Tramesa de convocatòries i comunicacions, i redacció de les actes i comunicats de reunions de consells i organismes diocesans.
4. Autoritzacions.
5. Enviar al seu destí documents oficials: convenis, contractes, notificacions, comunicacions de resolucions, i en general, els que corresponguin als expedients en tràmit.
6. Tramesa de documentació dirigida a la Conferència Episcopal Tarraconense, Conferència Episcopal Espanyola i Santa Seu.
7. Confecció de l'estadística anual destinada a la Santa Seu i d'altres estadístiques i bases de dades que facilitin la informació necessària per a l'acció del govern diocesà.
8. Atenció a l'administració i les gestions de caràcter general de la Cúria.
9. Gestió de les trameses diocesanes i de l'adreça de correu electrònic general.

bisbatgirona@bisbatgirona.cat

Consulteu
també...
© Bisbat de Girona - Plaça del Vi, 2-17004 Girona.
Telèfon 972 41 27 20 Fax 972 41 28 72 - bisbatgirona@bisbatgirona.cat
Mapa web -  Avís Legal - Política de privacitat - Política de cookies - Crèdits