Diumenge 22 de setembre de 2019
Accediu als continguts en RSS
Bisbat de Girona - Youtube Bisbat de Girona - Twitter

Cúria Diocesana


Mida del text   -a  +a

Delegació Episcopal

Ensenyament i Fundació de l'Escola Cristiana

Plaça del Vi, 2
Tel 972 41 27 20
Fax 972 41 28 72
17004 Girona

ensenyament@bisbatgirona.cat
www.religio.cat

Delegat

Sr. Pere Micaló


Equip Diocesà

Srs. M. Àngels Lidon, Pere Pòrtulas, Carme Pinatella (Espai de reflexió per a docents cristians)


Finalitat i objectius

MISSIÓ DE LA DELEGACIÓ

És la Delegació que té per objectiu ajudar a l'Ordinari Diocesà en les tasques que fan referència a l'educació en l'àmbit de l'escola.

Tasques que li són encomanades:

Proposar a l'administració educativa els professors de Religió Catòlica perquè exerceixin a l'escola pública i vetllar per la seva formació permanent.

Participar en la Titularitat de les escoles diocesanes en el marc de la legislació vigent i executar en les mateixes les orientacions del bisbe de la diòcesi.


Estructura/organigrama

Pere Micaló

Delegat Episcopal

Victòria Mir

Exdelegada, Membre de l'Equip i Centre de Recursos

M. Àngels Lidon

Membre de l'Equip, Atenció, Secretaria

Pere Pòtulas

Administració, Membre de l'Equip

Carme Pinatella

Coordinadora Espai de reflexió per a docents cristians


Referencies Legislació

Legislació i altres documents importants

Enunciat de les principals normes legals referents a la classe de Religió Catòlica:

1978: Constitució Espanyola.
1979: Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu sobre ensenyament i assumptes culturals, de 3 de gener.
1982: Orden de 11 de octubre de 1982 sobre Profesorado de "Religión y Moral Católica" en los centros de Enseñanzas Medias.
1990: Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE).
1991: Reial Decret d'Ensenyaments Mínims 1330/1991, 1006/1991 i 1007/1991, que regulen els ensenyaments mínims de les etapes d'E.I., E.P. i ESO.
1992: Ordre Ministerial de 20 de febrer, per la qual s'estableix el currículum de Religió Catòlica.
1992: Departament d'Ensenyament. Decret 96/1992, de 28 d'abril, que regula l'ordenació curricular de l'ESO.
1992: Llei 24/1992, de 10 de novembre, d'Acord de cooperació de l'Estat amb la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya.
1992: Llei 25/1992, de 10 de novembre, d'Acord de cooperació de l'Estat amb la Federació de Comunitats israelites d'Espanya.
1992: Llei 24/1992, de 10 de novembre, d'Acord de cooperació de l'Estat amb la Comissió Islàmica d'Espanya.
1994: Sentència del Tribunal Suprem de 17 de març relativa al RD 1007/1991
1994: Reial Decret 2438/1994, de 16 de desembre, pel qual es regula l'ensenyament de la religió (norma bàsica). (BOE de 26 de gener del 1995)
1996: Departament d'Ensenyament, Decret 75/1996, de 5 de març, pel qual s'estableix l'ordenació dels crèdits variables.
1998: Sentència del Tribunal Suprem que considera que el Reial Decret 2438/1994, que s'ajusta a Dret.
2000: Reial Decret 3473/2000, de 29 de desembre, que modifica el Reial Decret 1007/1991, d'ensenyaments mínims (norma bàsica). (BOE de 16 de gener del 2001)

Més informació: http://www.conferenciaepiscopal.es/ensenanza/legislación.htm


Organització Interdiocesana

La Delegació Episcopal d'Ensenyament està organitzada interdiocesanament a través del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC).

Aquest Secretariat està presidit pel Sr. Aquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, dirigit per Pere Micaló, Delegat Diocesà de Girona i format per tots els Delegats de les diòcesis amb seu a Catalunya i el P. Enric Puig, de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

Per més informació


www.religio.cat

Centre de Recursos de Religió

Seminari diocesà
Pujada Sant martí 12
17004 Girona
Horari: hores convingudes
Telèfon 972 41 27 20


Per obtenir la DECA

Requisits per a la DECA d'Educació. Primària:
Ser mestre.
Cal haver superat els 30 crèdits o bé en els estudis Universitaris o bé en algun Institut Superior de Ciències Religioses.
Pels del pla nou cal haver superat 24 cr. ECTS.
Ser batejat

Documentació que cal presentar:
(tota la documentació cal que sigui amb fotocòpies compulsades, les quals es poden compulsar al mateix bisbat)
a) El títol de mestre (o document que acrediti que s'han pagat les taxes per a la seva expedició)
b) DNI
c) Certificació acadèmica de la universitat on hi figurin totes les assignatures realitzades per a l'obtenció del títol de mestre, on s'hi especifiquin les pròpies de la DECA. Si s'han cursat crèdits pròpis de la DECA en una Institució acadèmica Eclesiàstica, cal aportar la certificació acadèmica de la institució corresponent
d) Partida de baptisme (expedida per la parròquia on ha estat batejat).

Requisits per a la DECA d'ESO:
Ser llicenciat
Haver cursat la Diplomatura en Ciències Religioses (amb les assignatures específiques de la DECA.)
Ser batejat.

Documentació que cal presentar:
(tota la documentació cal que sigui amb fotocòpies compulsades, les quals es poden compulsar al mateix bisbat)
a) El títol de llicenciat (o document que acrediti que s'han pagat les taxes per a la seva expedició)
b) DNI
c) Títol de Diplomat en CCRR, amb les assignatures específiques de la DECA.
d) Partida de baptisme (expedida per la parròquia on ha estat batejat)

La DECA es pot tramitar:
Per a E.P. a la Delegació Episcopal d'Ensenyament
Per a ESO a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona© Bisbat de Girona - Plaça del Vi, 2-17004 Girona.
Telèfon 972 41 27 20 Fax 972 41 28 72 - bisbatgirona@bisbatgirona.cat
Mapa web -  Avís Legal - Política de privacitat - Política de cookies - Crèdits