Dimarts 20 d'agost de 2019
Accediu als continguts en RSS
Bisbat de Girona - Youtube Bisbat de Girona - Twitter

Cúria Diocesana


Mida del text   -a  +a

Delegació Episcopal

Ensenyament i Fundació de l'Escola Cristiana

Plaça del Vi, 2
Tel 972 41 27 20
Fax 972 41 28 72
17004 Girona

ensenyament@bisbatgirona.cat
www.religio.cat

Activitats
Agenda  Agost 2019


Campanyes d'aquesta delegació

APUNTA'T A CLASSE DE RELIGIÓ

És un full que explica què s'hi fa a la classe de religió confessional catòlica i quines són les passes a seguir per tal d'inscriure's a la mateixa.


ESPAI DE REFLEXIÓ PER A DOCENTS CRISTIANS

Ell baixà de pressa i el va acollir amb alegria Lc 19, 6

Fa un temps, anys, la Delegació Episcopal d'Ensenyament es va plantejar omplir un buit pastoral en la nostra diòcesi: un espai perquè els docents de totes les etapes de l'ensenyament, puguin reflexionar sobre la seva vida cristiana, des del punt de vista de la professió. La qüestió havia de madurar. Varem elaborar un esborrany de projecte des de la mateixa Delegació. S'havien de fer les consultes pertinents per tal d'encertar l'oferta. Calia mirar les experiències que en les dècades dels anys setanta i vuitanta s'havien fet. Calia parlar amb mestres i professors per saber si el nostre projecte era vàlid avui. Tot això a porta tancada.
A principis de l'any passat ja es va posar fil a l'agulla. Es va presentar el projecte més detallat al Sr. Bisbe i al Vicari Episcopal. Calia cercar una persona que en fos el pal de paller: la Mita Riuró. Tot seguit es va informar als arxiprestos i a tots els capellans de la diòcesi que tenen parròquia. En l'inici d'aquest any s'ha mantingut contactes amb mossens –pràcticament de tota la geografia diocesana- que se n'han interessat.
S'ha editat un díptic i s'ha difós a través dels mitjans habituals.

El projecte:
A qui va dirigit?
Als docents de la diòcesi sense cap exclusió.
Què es pretén amb el projecte?
· Cultivar la seva formació integral com a persones i docents, a la llum de l'evangeli.
· Facilitar el fet de donar-se suport mutu en la vida laboral, responsable i creativa.
· Ajudar a concretar la vocació cristiana en l'àmbit del treball al centre de treball.
· Acollir qui estigui obert a la recerca personal, independentment de la seva situació actual.
Quan es trobaran els grups?
Dues-tres sessions al llarg del curs, en un grup d'uns deu docents de la zona amb un animador de grup.
Què es tractarà en els grups?
Temes que ens preocupin a l‘hora d'educar a la llum de l'Evangeli.
On es realitzarà la trobada de grup?
En el sector o zona de treball. Una diocesana.

Si es necessita més informació podeu posar-vos en contacte amb:
El rector de la vostra parròquia.
La Delegació Episcopal d'Ensenyament. (ensenyament@bisbatgirona.cat) 972412720 (dimarts i dijous matins)
Amb la Mita Riuró (mriurod2@xtec.cat)

Heus aquí que va sortir el sembrador a sembrar. Mt 13,3Formació
Formació

Cursos que necessiten matrícula:

Religió matèria multidisciplinar

Materials/Centre de Recursos
Curset estiu 2013: El currículum i els continguts fonamentals de la fe
El currículum i els continguts fonamentals de la fe (1)

El currículum i els continguts fonamentasl de la fe (2)
Material a Youtube
De caire altercristià

De caire cristià
Recursos per treballar a l'aula
Varis

Notícies i recursos

Dibuixos, cliparts, animacions

Activitats bíbliques

Comentaris evangeli de cada dia

Jocs, cançons, escoltisme

Textos, reflexions, pregàries

Vols ser...
Mestre de Religió Catòlica d'Infantil i Primària a Centres Públics

Requisits per ser professor de Religió Catòlica en centres públics

a) Requisits generals:
1. Entrevista a la Delegació Episcopal d'Ensenyament.
2. Haver signat la Sol·licitud de Proposta, segons el model de la Delegació Episcopal d'Ensenyament.
3. Preferentment residir a la diòcesi de Girona
4. No estar proposat per cap altra Delegació Episcopal.
5. Estar disposat a formar-se periòdicament.
6. Estar batejat

b) Aspectes curriculars i d'altres per a la baremació de les sol·licituds
Per tal de baremar els currículums dels sol·licitants a professors de religió la Delegació Episcopal ha fixat uns criteris que donen una puntuació:
Haver participat en tasques eclesials,
Experiència educativa,
Discapacitat física
Experiència en el camp de l'esplai,
Experiència laboral no educativa,

c) Titulació per a accedir a Educació Infantil i Primària:
Estar en possessió de la titulació bàsica exigida pel Departament d'Eduació:
Títol de mestre.
Nivell C de català
Tenir la Competència Acadèmica necessària: DECA per a E. Prmària


Professor de Religó Catòlica de Secundària i Batxillerat a Centres Públics

Requisits per ser professor de Religió Catòlica en centres públics

a) Requisits generals:
1. Entrevista a la Delegació Episcopal d'Ensenyament.
2. Haver signat la Sol·licitud de Proposta, segons el model de la Delegació Episcopal d'Ensenyament.
3. Preferentment residir a la diòcesi de Girona
4. No estar proposat per cap altra Delegació Episcopal.
5. Estar disposat a formar-se periòdicament.
6. Estar batejat

b) Aspectes curriculars i d'altres per a la baremació de les sol·licituds
Per tal de baremar els currículums dels sol·licitants a professors de religió la Delegació Episcopal ha fixat uns criteris que donen una puntuació:
Haver participat en tasques eclesials,
Experiència educativa,
Discapacitat física
Experiència en el camp de l'esplai,
Experiència laboral no educativa,

c) Titulació per a accedir a Eduació Secundària Obligatòria i Batxillerat:
Estar en possessió de la titulació bàsica exigida pel Departament d'Eduació:
Títol de Llicenciat.
Nivell C de català
Tenir la Competència Acadèmica necessària: DECA per a ESO


© Bisbat de Girona - Plaça del Vi, 2-17004 Girona.
Telèfon 972 41 27 20 Fax 972 41 28 72 - bisbatgirona@bisbatgirona.cat
Mapa web -  Avís Legal - Política de privacitat - Política de cookies - Crèdits