Dimecres 18 de setembre de 2019
Accediu als continguts en RSS
Bisbat de Girona - Youtube Bisbat de Girona - Twitter

Cúria Diocesana


Mida del text   -a  +a

Delegació Episcopal

Pastoral del Turisme

Plaça del Vi 2
Tel. 972 41 27 20
Fax. 972 41 28 72
17004 Girona

turisme@bisbatgirona.cat

Delegat

Mn. Jordi Reixach


Equip Diocesà

Srs/as: Albert Batlle, Mateu Casals, Narcís Coll, Josep M. Corretger, Aleix Gimbernat, Miquel Gotanegra, M. Dolors Jofra, Jordi Noguera, Joan Ortensi, Joan Pla


Finalitat i objectius

Amb el Directori Peregrinans in terra, l'Església va centrar, el 1969, la seva atenció pastoral al fenomen turístic, en uns moments en que el turisme s'oferia com a plataforma de moltes possibilitats pel progrés de les persones i dels pobles.
El turisme podria convertir-se en "artífex del diàleg entre les civilitzacions i les cultures per tal de construir una civilització de l'amor i de la pau". Les Diòcesis i les Conferències Episcopals, per la seva part, han anat dotant-se d'estructures pastorals adequades, segons les circumstancies de cada lloc.
El turisme actual es un fet social i econòmic de múltiples dimensions i que pot implicar a les persones de moltes maneres diferents. Els desplaçaments turístics, internacionals o a l'interior del propi país, es compten per milers de milions cada any. Altres milions de persones participen en el turisme com a treballadors, com a promotors i agents, com a participants en activitats auxiliars o simplement com a residents en un lloc que és una destinació turística.
A tots els mencionats, a cada un segons la seva ocupació, correspon impregnar el turisme dels valors humans i que proclama l'Evangeli de Jesucrist.
Els objectius de la Pastoral del Turisme i Santuaris són:
1.-Oferir una visió cristiana del turisme que condueixi als fidels a viure aquesta realitat des d'un compromís de fe i de testimoni, i amb talant missioner. Aquest objectiu serà pres en consideració en la predicació, en la catequesis i en la presència en els mitjans de comunicació. Es buscarà igualment que en les escoles s'ofereixi una formació adequada per apreciar els valors del turisme que estan d'acord amb la dignitat i el desenvolupament de les persones i els pobles.
2.-Formar agents pastorals que puguin promoure d'una forma específica el treball pastoral en aquest sector. Quan les necessitats de la diòcesi ho exigeixin, s'oferirà a alguns sacerdots i laics idonis l'oportunitat d'una més amplia formació específica.
3.-Estudiar la realitat del turisme en la diòcesi, formular criteris pastorals i proposar en els Consells Presbiteral i de Pastoral les accions a desenvolupar. L'atenció religiosa als turistes, integrada en el programa diocesà d'actuació pastoral, ha de desenvolupar-se en termes que s'adaptin a la seva llengua i cultura, però sense que això constitueixi una realitat apart i evitant el que pugui pertorbar la vida de la comunitat local.
4.-Adoptar mesures que ens els temps de més afluència turística pugui optimitzar el servei de les parròquies més afectades, proveint si és necessari, el desplaçament de sacerdots des d'altres parròquies i la col·laboració d'altres prominents d'altres diòcesis o d'altres països.
5.-Fer explícita l'acollida dels turistes per part de l'Església diocesana amb una carta del Bisbe, especialment a l'inici dels períodes d'activitat turística més intensa, i elaborar material que els faciliti la informació i participació en les celebracions i en la vida de l'Església local.
6.-Impulsar la formació de grups i associacions, així com la col·laboració de voluntaris, per la gestió del patrimoni de l'Església visitat pels turistes i per la seva acollida, de forma que es pugui comptar amb horaris d'obertura suficientment amplis.
7.-Edificar parròquies i centres comunitaris més aptes per la pastoral del turisme, tenint en compte les noves realitats urbanístiques i socials.
8.-Mantenir contactes amb els responsables d'altres confessions cristianes per tal de prendre mesures que puguin contribuir a un millor servei religiós dels seus fidels, seguint els criteris i normes establerts per la Santa Seu i les Conferències Episcopals.
9.-Impulsar la col·laboració amb les autoritats públiques i de l'administració local, amb les associacions d'operadors i treballadors, i amb la resta d'organitzacions interessades pel turisme.
10.-Crear una Delegació Diocesana de Pastoral del turisme que coordini i animi la pastoral del sector, i en la que participin experts de les diferents categories del món del turisme.


Referències Legislació

A nivell internacional:
Codi étic mundial del Turisme (Organització Mundial del Turisme)
Algunes referències en recomenacions i convencions de la UNESCO referents a la preservació, manteniment i presentació del patrimoni cultural i natural i el turisme.
Carta Internacional del Turisme Cultural (ICOMOS)
Carta de les Rutes Culturals (ICOMOS)
Carta sobre la Interpretació i Presentació dels llocs patrimonials (ICOMOS)
Resolució del Parlament Europeu, de 29 de novembre de 2007, sobre una nova política turística a la UE:cap a unamajor col·laboració en el turisme europeu(2006/2129(INI))
A nivell autonòmic:
LLEI 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
Decret 211/1995, de 27 de juny, pel qual es crea l'especialitat d'hostatgeria com a establiment hoteler


Serveis Religiosos

En algunes de les parròquies més turístiques es fan Misses Internacionals.


Horari d'atenció al públic

Dijous d'11 a 13.30
Novetats

Trobada Diocesana de Turisme Besalú'17


Vincles d'interès
© Bisbat de Girona - Plaça del Vi, 2-17004 Girona.
Telèfon 972 41 27 20 Fax 972 41 28 72 - bisbatgirona@bisbatgirona.cat
Mapa web -  Avís Legal - Política de privacitat - Política de cookies - Crèdits