Dimecres 18 de setembre de 2019
Accediu als continguts en RSS
Bisbat de Girona - Youtube Bisbat de Girona - Twitter

Cúria Diocesana


Mida del text   -a  +a

Delegació Episcopal

Pastoral de la Salut

Plaça del Vi, 2
17004 Girona
Tel 972 41 27 20
Fax 972 41 28 72

psalut@bisbatgirona.cat

Delegat

Mn. Sebastià Aupí, delegat; Gna. Cristina Masferrer, vicedelegada episcopal


Finalitat i objectius

Missió

La Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut de Girona té com a missió fonamental manifestar l'Amor, la tendresa i la presència del Crist i de l'Església als qui pateixen per causa de la malaltia, als seus familiars i a les persones que en tenen cura.


Objectius

1. Vetllar perquè en el si de les comunitats parroquials, hospitals, centres sociosanitaris i geriàtrics, arribi la Bona Nova de la Salvació que Jesús ofereix a les persones mancades de salut, als seus familiars, cuidadors i professionals.

2. Coordinar les persones que, en nom de l'Església són presents al món sanitari: capellans, agents de pastoral, religiosos, professionals sanitaris Cristians, voluntaris, etc.

3. Proporcionar la formació adequada a totes aquestes persones.

4. Promoure la sensibilitat i el compromís perquè el malalt i la realitat de la salut tinguin un reflex en les tasques pastorals que es realitzen en els diferents àmbits diocesans.


Estructura/organigrama

Delegat Episcopal Pastoral Salut

Vicedelegat Episcopal Pastoral Salut

Membre del moviment Fe i LLum

Membre del moviment de la Fràter

Membre de l'Hospitalitat Diocesana Pelegrinatge a Lourdes

Membre dels Serveis d'acompanyament espiritual i assistència religiosa dins l'àmbit sanitari

Membre dels equips pastorals de la Salut

Membre del moviment PROSAC


Referències Legislació

Acord marc:
Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos. Madrid, 24 de juliol de 1985

Acord sobre assistència religiosa catòlica en els centres de la xarxa hospitalària d'utilització pública. Barcelona, 8 de maig de 1986


Organització Interdiocesana

El Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS) és un organisme de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) que coordina, programa i promou els objectius i les activitats de l'acció pastoral de l'Església Catòlica a Catalunya al servei dels malalts i les seves famílies, professionals i qüestions sobre l'àmbit de la salut.

El SIPS organitza anualment unes Jornades Catalanes de Pastoral adreçades a tots els qui treballen en aquest camp pastoral o en sectors específics. També hi ha la jornada destinada a tots els qui treballen en els serveis religiosos dels hospitals de Catalunya (SARCH). Finalment, hi ha la jornada del PROSAC cada dos anys.


Servei d'assistència Religiosa als Hospitals i Centres Sociosanitaris (SARC)

FINALITAT
Mitjançant el "servei d'assistència religiosa" l'Església catòlica i la Institució hospitalària garanteixen el dret a l'acompanyament espiritual i/o l'assistència religiosa dels malalts internats, els seus familiars i cuidadors, fent-se un factor terapèutic integrat en el conjunt de l'assistència hospitalària.

El servei religiós té com a destinataris principals els malalts catòlics del centre i els seus familiars; vol ajudar-los a viure el sentit cristià de la Salut des la fe, i d'assessorar-los en el problemes ètics. També va dirigit al personal sanitari, especialment el catòlic, col·labora amb ell en l'atenció integral al malalt.© Bisbat de Girona - Plaça del Vi, 2-17004 Girona.
Telèfon 972 41 27 20 Fax 972 41 28 72 - bisbatgirona@bisbatgirona.cat
Mapa web -  Avís Legal - Política de privacitat - Política de cookies - Crèdits