Dimecres 18 de setembre de 2019
Accediu als continguts en RSS
Bisbat de Girona - Youtube Bisbat de Girona - Twitter

Cúria Diocesana


Mida del text   -a  +a

Delegació Episcopal

del Trànsit

Plaça del Vi, 2
Tel. 972 22 72 96 i 601 12 17 71
17004 Girona

bisbatgironatransit@hotmail.es

Delegat

Mn. Santiago Torregrosa (diaca).


Finalitat i objectius

DECRET DE CREACIÓ DE LA DELEGACIÓ EPISCOPAL DEL TRÀNSIT

La pastoral del trànsit té la doble funció d'ajudar a viure l'evangeli –com a acció pròpia de l'Església– i, d'altra banda, ajudar a afrontar la situació greu i alarmant dels accidents de trànsit i les seves conseqüències:
- Tot proclamant la persona de Jesús i el seu missatge d'esperança;
- Treballant perquè les persones apliquin les benaurances a la seva activitat com a usuaris de les vies públiques, com a conductors i com a vianants;
- Caminant cap a l'ideal de "zero accidents" mitjançant l'educació, el testimoni i la pregària;
- Ajudant en moments de perill;
- Acompanyant en moments de dolor;
- Despertant l'esperit de solidaritat;
- Potenciant el valor del trànsit com a via d'unió entre les persones.
Per això, pel present decret, erigeixo la Delegació episcopal del Trànsit de la diòcesi de Girona, que tindrà els següents objectius:
a) Facilitar els serveis pastorals als usuaris de les carreteres i carrers.
b) Recordar la dimensió ètica del trànsit i crear consciència de la responsabilitat que tenim en la utilització de les vies públiques.
c) Impulsar la defensa de la natura i del medi ambient.


Referencies Legislació

EL TRÀNSIT A L' ESGLÉSIA CATÒLICA.
CONCILI VATICÀ II.
El Concili va tractar el tema del trànsit en dos dels seus documents: el Decret sobre el
ministeri pastoral dels bisbes a l'església "Christus Dominus" (28-X-1965) i la
Constitució Pastoral sobre l'Església en el Món Actual, "Gaudium et Spes" (7-XII-
1965).
1 º .- El Decret sobre el ministeri pastoral dels bisbes a l'església, ressalta la importància
de l'evangelització d'aquelles persones que per alguna circumstància es troben fora de
la seva localitat de residència, d'aquells que estan migrant i diu: «Cal tenir una
preocupació especial pels fidels que per la seva condició de vida, no poden gaudir
convenientment de la cura pastoral ordinària dels rectors, per manca d'aquests [...]
Promovent mètodes pastorals convenients per ajudar la vida espiritual dels que es
traslladen a altres terres per passar les vacances» (CHD, 18 a). Convida a les
Conferències Episcopals a que es preocupin gelosament dels problemes més urgents que
tenen aquestes persones, procurant ajudar-los espiritualment amb mitjans i instruccions
oportunes. De forma genèrica, s'està referint també implícitament als conductors,
mariners, emigrants, aviadors, nòmades, etc.
2 º .- La Constitució Pastoral "Gaudium et Spes", revela que els «goigs i les esperances,
les tristeses i les angoixes dels homes del nostre temps [...] són els dels deixebles de
Crist» (GS, 1 a ). Com a punt de partida prengui's les paraules del Concili urgint als
pastors referits a l'apartat primer, és a dir, la preocupació pels fidels que no poden
gaudir convenientment de la cura pastoral ordinària dels rectors.
Parla explícitament de la problemàtica del trànsit, sobretot dels problemes més
importants que origina, entre d'altres en l'ordre social i moral, amb motiu dels accidents
provocats la majoria d'ells per la fallada humana: «Altres tenen en molt poc certes
reglamentacions de la vida social, per exemple, les normes sanitàries o el codi de la
circulació, no tenint en compte que per tal descuit posen en perill la seva vida i la dels
altres »(GS, 30).
Seguint les petjades del magisteri del Concili Vaticà II el Catecisme de l'església
Catòlica també fa referència explícita de la problemàtica del trànsit, i en el seu número
2290 diu: «La virtut de la temprança condueix a evitar tota mena d'excessos, l'abús
del menjar, de l'alcohol, del tabac o dels medicaments. Els qui en estat d'embriaguesa, o
per afició immoderada de velocitat, posen en perill la seguretat dels altres i la seva
pròpia a les carreteres, al mar o en l'aire, es fan greument culpables ».
DOCUMENTS EPISCOPALS
Entre els documents episcopals a nivell espanyol es troba cada any l'exhortació pastoral
del bisbe promotor de la Pastoral de la Carretera, que es fa arribar a totes les diòcesis a
través del delegat diocesà. Acompanya a la pastoral un cartell que anuncia el tema a
destacar aquest any. També és publicada a la pàgina web de la Conferència Episcopal
Espanyola, Departament de Pastoral de la Carretera
(www.conferenciaepiscopal.es\migraciones\ carretera) i l'envien directament als mitjans
de comunicació social (premsa i ràdio principalment). Aquesta publicació coincideix
amb l'inici de les vacances estivals i amb la festivitat de Sant Cristòfol, patró dels
conductors. A aquest conjunt de pastorals cal recórrer com a cos doctrinal per elaborar
una reflexió sobre l'evangelització de la realitat del trànsit a Espanya.
Destaquen, entre altres comunicacions pastorals dels bisbes, tres documents molt
significatius dels episcopats belga, francès i espanyol i que marquen una fita respecte al
problema que s'està tractant en aquest treball: La Pastoral col·lectiva dels bisbes belgues
al clergat de la seva diòcesi , «La moral de la Circulació routière". De l'episcopat
francès: «Declaració de la comissió social dels bisbes de França» i de l'episcopat
espanyol l'exhortació pastoral dels bisbes de la Comissió Episcopal de Migracions
sobre l'Apostolat de la Carretera, titulada "Demasiada sangre en aras de la velocidad y
del tiempo".
Els bisbes belgues, en la seva carta pastoral, recullen una sèrie d'obligacions concretes,
com ara el coneixement del codi de la circulació, el socors a les víctimes, el dret a exigir
el conductor la seva atenció sobre qualsevol possibilitat de perill, la conveniència d'un
esperit de caritat i comprensió, etc. Els bisbes proposen per atacar directament els
problemes: l'educació dels joves, automobilistes de demà, segons els principis de
l'esmentada carta, on destaca: «el més important continua sent la manca del sentit de
responsabilitat dels usuaris de la carretera», i la reeducació dels adults sobre el seu sentit
de la responsabilitat.
Els bisbes francesos destaquen la seguretat viària com un repte evangèlic. La
responsabilitat que tota persona ha d'assumir en vers al trànsit, participi en ell de forma
directa (conductor, viatger, vianant), o indirecta (pares, educadors, tots aquells que
modelen la cultura dels joves). Exhorta a que cada un sigui responsable i solidari, ja que
la carretera és un lloc de trobada amb els altres.
Els bisbes espanyols ressalten els valors positius que el trànsit dóna al desenvolupament
de la dimensió social de l'home, el sentit de la responsabilitat –en relació amb l'ús i
l'abús dels drets de la carretera- i la importància de les normes de circulació.


DECÀLEG DEL CONDUCTOR:

1º.- No mataràs.

2º.- La ruta sigui per a tu un instrument de comunió entre les persones i no de dany mortal.

3º.- Cortesia, correcció i prudència t'ajudin a superar els imprevistos.

4º.- Sigues caritatiu i ajuda al proïsme en la necessitat, especialment si és víctima d'un accident.

5º.- L'automòbil no sigui per a tu expressió de poder i domini i ocasió de pecat.

6º.- Manament de l'automobilista és convenç amb caritat als joves i als que ja no ho són a que no es posin al volant quan no estan en condicions de fer-ho.

7º.- Brinda suport a les famílies de les víctimes dels accidents.

8º.- Reuneix la víctima amb un automobilista agressor en un moment oportú parell que puguin viure l'experiència alliberadora del perdó.

9º.- Prega a la ruta, tutela el més feble.

10º.- Sigues tu mateix responsable dels altres.


Horari d'Atenció

Hores convingudes: envieu un correu per concretar dia i hora: bisbatgironatransit@hotmail.es
Vincles d'interès
© Bisbat de Girona - Plaça del Vi, 2-17004 Girona.
Telèfon 972 41 27 20 Fax 972 41 28 72 - bisbatgirona@bisbatgirona.cat
Mapa web -  Avís Legal - Política de privacitat - Política de cookies - Crèdits