Diumenge 27 de maig de 2018
Accediu als continguts en RSS
Bisbat de Girona - Youtube Bisbat de Girona - Twitter

Cúria Diocesana


Mida del text   -a  +a

Cúria Diocesana

Formació permanent del laïcatPer a persones interessades en temes religiosos i culturals:

Seminari de Cultura Religiosa
Fenomenologia de la Religió.
Seminari d'informació religiosa

Coneguem la Bíblia

Introducció a l'Antic Testament
Sapiencial i Salms
Introducció al Nou Testament
Evangelis Sinòptics i Actes


Aspecte social

Sociologia de la Religió
Psicologia de la Religió
Moral social
Moral de la vida
Cinema religiós

Director

Mn. Joan M. Amich


Escola Diocesana de Catequistes

Per a catequistes i educadors en la fe:
PRIMER CURS 2017/2018
21 d'octubre
1. Identitat i formació del catequista
El catequista és un testimoni i mitjancer de la Paraula de Déu, educador de la vida de fe, inserit en la comunitat cristiana i en el context vital actual.
25 de novembre
2. L'espiritualitat del catequista
El catequista és una persona transformada per la fe i que dóna raó de la seva esperança instaurant amb els catequitzands una relació materna i fraternal.
16 de desembre
3. Projectar i programar en la catequesi
Una catequesi que es vol adaptar als destinataris requereix flexibilitat a l'hora d'establir un itinerari que motivi i sostingui aquells a qui s'adreça.
20 de gener
4. El projecte catequístic català
Tenint com a referents l'Escriptura i els catecismes, la catequesi ha d'esdevenir un procés de comunicació que ajudi a entendre, celebrar i viure l'Evangeli.
17 de febrer
5. El Credo (I): Un sol Déu, Pare totpoderós
«Crec en un Déu»: tot el Símbol parla de Déu, i, si parla també de l'home i del món, ho fa per la relació que tenen amb Déu.
17 de març
6. El Credo (II): Un sol Senyor, Jesucrist
Al cor de la catequesi hi trobem una Persona, Jesús de Natzaret, Fill únic del Pare. Catequitzar és mirar de comprendre les accions i les paraules del Crist, els signes que va realitzar, la seva mort i resurrecció.
21 d'abril
7. El Credo (III): L'Esperit Sant
«Déu és Amor» (1Jn 4,8.16) i l'Amor és el primer do, el que conté tots els altres. Déu l'ha difós als nostres cors per l'Esperit que ens ha estat donat.
19 de maig
8. El Credo (IV): L'Església
L'Església és en la història, però al mateix temps la transcendeix. Tan sols amb «els ulls de la fe» podem veure en la seva realitat visible alhora una realitat espiritual, portadora de vida divina.
16 de juny
9. Estima Déu sobre totes les coses
Déu ha estimat primer. Els manaments expliciten la resposta d'amor que l'home és cridat a donar al seu Déu.

Professors:
Mons. Francesc Pardo, Mn. Joan M. Amich, Sr. Josep M. Arnau, Gna. Clara Fernández, Mn. Salvador Gras, Mn. Ramon Ollé, Mn. Joan Planellas, Mn. Jordi Reixach, Sra. Carme Rodríguez.

SEGON CURS 2017/2018
21 d'octubre
10. Estima els altres com a tu mateix
En el decàleg s'assenyala com ha de ser la relació del creient amb el proïsme. Tanmateix, només l'amor omplirà de sentit i de vida la lletra dels manaments.
25 de novembre
11. La «comunitat» dels catequistes
Fer grup amb els altres catequistes és decisiu per a un bon procés de formació personal i per a una
catequesi construïda en i des de la comunió eclesial.
16 de desembre
12. La narració en la catequesi
Els catequistes entrellacen la història de Jesús, amb la vida de l'Església, la pròpia història personal amb la història d'aquells a qui s'ofereix la narració de la fe.
20 de gener
13. La relació educativa en la catequesi
A més de ser algú que comunica la fe, el catequista és una persona convençuda que la relació humana és decisiva per acollir els continguts transmesos.
17 de febrer
14. La comunicació educativa en la catequesi
L'estil de comunicació condiciona la seva eficàcia; l'empatia, l'acollida, la prudència pedagògica, el respecte al moment són factors decisius.
17 de març
15. Els sagraments de l'Església (I)
El Baptisme, la Confirmació i l'Eucaristia, sagraments de la iniciació cristiana, fonamenten la vocació a la santedat i a la missió d'evangelitzar el món.
21 d'abril
16. Els sagraments de l'Església (II)
L'Església continua l'obra de guarició i de salvació de Jesús amb el sagrament de la Penitència i la Unció dels malalts. Els sagraments de l'Orde i el Matrimoni confereixen una missió particular en l'Església i serveixen per a l'edificació del Poble de Déu.
19 de maig
17. La pregària del catequista
Pregar és una experiència fonamental que qualifica el servei del catequista, el posa en comunió amb el misteri que anuncia i fa possible la seva fecunditat.
16 de juny
18. L'oració del Senyor
Jesús ens confià la pregària cristiana fonamental, el Parenostre. És el resum de tot l'Evangeli, la més perfecta de les pregàries, el centre de les Escriptures.

Professors:
Mons. Francesc Pardo, Mn. Joan M. Amich, Srta. Carme Feliu,
Mn. Miquel Àngel Ferrés, Mn. Jordi Font, Sra. M. Teresa Gómez,
Mn. Salvador Gras, Mn. Jordi Reixach, Mn. Lluís Suñer.

Seminari de formació per a Diaques Permanents

CURS 2016/2017 Creiem, i per això parlem! (2Co 4, 13)
Lectura teològica i pastoral del Símbol de la fe
20 d'octubre: L'home és «capaç» de Déu?
17 de novembre: Déu, ho pot tot? És de debò omnipotent?
19 de gener: Per què podem comprendre Jesús només com a misteri?
23 de febrer: Com van arribar els deixebles a creure que Jesús havia ressuscitat?
20 d'abril: Què obra l'Esperit Sant en l'Església? Que fa en la meva vida?
18 de maig: En quin sentit diem que l'Església és Mare?

* Professorat de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona


Pastoral Familiar

Cicle de formació per a adults per al creixement personal, emocional i espiritual. Destinat a quelsevol persona motiva per a aquest creixement.

PROGRAMA SEGON CURS 2016-2017
15 d'Octubre 2016 – LA FORTALESA DEL SER, POT AMB LA FEBLESA DE L'EGO. Estudi del CORATGE
19 de Novembre 2016– Estudi del nivell de consciència de la NEUTRALITAT.
17 de Desembre 2016– Estudi del nivell de consciència de la DISPOSICIÓ I la VOLUNTAT.
14 de Gener 2017– Estudi del nivell de consciència de l'ACCEPTACIÓ..
Febrer 2017– Dia 18 Estudi del nivell de consciència de la RAÓ..
18 de Març 2017– Estudi del nivell de consciència de l'AMOR.
22 d'Abril 2017– Estudi del nivell de consciència de l'ALEGRIA.
13 de Maig 2017– Estudi del nivell de consciència de la PAU i la Il.luminació.
17 de JUNY 2017– Estudi del SER.. Prendre'm consciència que en el nivell del SER, hom esdevé servent de Déu.
JULIOL 2017 Clourem el segon curs amb un Intensiu d'un dia complet en una casa de convivències.
Les sessions tindran lloc de 10 a 12h del matí, al Casal Bisbe Cartañá. Girona .
Les sessions van a càrrec d'en Joan Mª Bobet, psicòleg clínic i Josep González, psicoterapeuta i màster en PNL.
Formació per a laics que dirigeixen la celebració dominical en absència de prevere

1 -La missió de l'Església: Prof. Mons Francesc Pardo, Bisbe de Girona.

2 -El diumenge, el dia del Senyor: Prof. Joan Baburés.

3 -La paraula de Déu: Prof. Joan Naspleda.

4 -Els signes de la litúgia i any litúrgic: Prof. Jordi Font.

5 -Esquema de la celebració: Prof. Joan Baburés o Prof. Jordi Font.

dates i llocs a concretar

Pujada Sant Martí, 12
Tel. 972 20 49 42
17004 Girona

iscr@bisbatgirona.cat

Horari de Secretaria

De dilluns a dijous de 18 a 20 h.
Dates de Matrícula del 1 al 10 de setembre© Bisbat de Girona - Plaça del Vi, 2-17004 Girona.
Telèfon 972 41 27 20 Fax 972 41 28 72 - bisbatgirona@bisbatgirona.cat
Mapa web -  Avís Legal - Política de privacitat - Política de cookies - Crèdits