Divendres 23 de agosto de 2019
Acceda a los contenidos en RSS
Bisbat de Girona - Youtube Bisbat de Girona - Twitter

Curia Diocesana


Tamaño del texto   -a  +a

Curia Diocesana

Órganos de gobierno


Consejo Episcopal

Obispo
Vicario general
Provicario general
Vicarios episcopales


Secretaria general

bisbatgirona@bisbatgirona.cat

Sra. M. Teresa Cebrià, cancellera
cancellera@bisbatgirona.cat
Sra. Mercè Corominas, secretària general i vicecancellera
secretaria@bisbatgirona.cat

Mn. Josep Ramírez, notari-secretari
Sra. Enriqueta Tordera, recepció i registre
Sra. Olga Inglada, secretària adjunta
delegacions@bisbatgirona.cat

Sr. Narcís Parés, Manteniment

Arxiu Diocesà: vegeu Arxiu i Biblioteca a l'apartat "El Bisbat de Girona"


Butlletí de l'Església de Girona
Sra. Mercè Corominas, redacció
Sra. Yohana Romero, comptabilitat
Sra. Anna Coll, administració

Llibreria diocesana "Casa Carles"
Plaça del Vi, 2
17004 Girona
Tel. 972 41 28 78
llibreria@bisbatgirona.cat

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13,30 h. i de 16,30 a 20 h.

Sra. Margarita Matas, gestora
Sra. Teresa Estany, oficial

La Secretaria General i Cancelleria

Diversificació de tasques i competències, segons el dret universal i el particular:

Correspon a la Cancelleria:

1. Autenticació de signatures i còpies de documents.
2. Atenció dels assumptes matrimonials administratius.
3. Tramitació dels expedients de:
a) Notes marginals i correccions de partides.
b) Aprovació d'estatuts i erecció d'associacions i fundacions, i la seva inscripció en el registre d'entitats religioses del Ministeri de Justícia.
c) Capelles privades i oratoris.
d) Abandó de l'Església Catòlica.
4. Secretaria del Consell Pastoral diocesà.
5. Gestió de la Biblioteca de la Cúria.
6. Seguiment dels temes de protecció de dades personals i de la vigilància de la salut dels treballadors i prevenció de riscos laborals.
7. Gestió de l'arxiu general i de l'arxiu secret de la Cúria.
8. Registre dels catecúmens i tramitació dels expedients.
9. Llicències ministerials.
10. Expedients de ministeris i ordenacions.
11. Nomenaments.
12. Redacció i comunicació dels decrets i documents oficials.
13. Emissió de certificats.


Correspon a la Secretaria General:

1. Registre d'entrada de documents. Es tracta d'un registre general on cal que tots els organismes de la Cúria hi passin els documents que reben o envien en la gestió dels assumptes i expedients.
2. Registre d'expedients. S'obre un expedient per cada assumpte que s'està tractant a la Cúria.
3. Tramesa de convocatòries i comunicacions, i redacció de les actes i comunicats de reunions de consells i organismes diocesans.
4. Autoritzacions.
5. Enviar al seu destí documents oficials: convenis, contractes, notificacions, comunicacions de resolucions, i en general, els que corresponguin als expedients en tràmit.
6. Tramesa de documentació dirigida a la Conferència Episcopal Tarraconense, Conferència Episcopal Espanyola i Santa Seu.
7. Confecció de l'estadística anual destinada a la Santa Seu i d'altres estadístiques i bases de dades que facilitin la informació necessària per a l'acció del govern diocesà.
8. Atenció a l'administració i les gestions de caràcter general de la Cúria.
9. Gestió de les trameses diocesanes i de l'adreça de correu electrònic general.

bisbatgirona@bisbatgirona.cat

Consulta
tambien...

© Bisbat de Girona - Plaça del Vi, 2-17004 Girona.
Teléfono 972 41 27 20 Fax 972 41 28 72 - bisbatgirona@bisbatgirona.cat
Mapa web -  Aviso Legal - Política de privacidad - Política de cookies - Creditos