Diumenge 22 de setembre de 2019
Accediu als continguts en RSS
Bisbat de Girona - Youtube Bisbat de Girona - Twitter

ISCRG - Formació


Mida del text   -a  +a

ISCRG

Trienni de diplomatura

Pujada Sant Martí, 12
Tel. 972 20 49 42
17004 Girona

iscr@bisbatgirona.cat


Primer Curs
TEMES INTRODUCTORIS

S'hi exposen les qüestions introductòries dels estudis teològics, tant els temes de teologia fonamental com els bíblics. Es presenta també una introducció al pensament filosòfic, tenint present especialment el seu vessant històric, en tant que està relacionat amb el tema de Déu. La metodologia posa a l'abast les fonts i els mètodes teològics.


Primer quadrimestre

Història de l'Església I
Dr. Narcís M. Amich
4ECTS 

Introducció a l'Antic Testament
Dr. Joaquim Malé
4ECTS 

Introducció a la Teologia
Llic. Joan M. Amich
4ECTS 

Fenomenologia de la Religió
Llic. Ma. Carme Panella
4ECTS 

Historia de la filosofia I (antiga i medieval)
Llic. Jaume Julià
4ECTS 

Teologia fonamental
Llic. Joan M. Amich
6ECTS 

Metodologia
Dr. Pere Carreras
2ECTS 
 HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
de 6 a 6,45 Fenomenologia de la Religió Teologia fonamental Introducció a l'Antic Testament Introducció a la Teologia

de 6,45 a 7,30 Fenomenologia de la Religió Teologia fonamental Introducció a l'Antic Testament Introducció a la Teologia

de 7,30 a 7,35 Descans Descans Descans Descans

de 7,35 a 8,20 Història de l'Església I Teologia fonamental Historia de la filosofia I (antiga i medieval)

de 8,20 a 9,05 Història de l'Església I Metodologia Historia de la filosofia I (antiga i medieval)

       Segon quadrimestre

Psicologia de la religió
Dr. Jaume Angelats
4ECTS  

Antropologia filosòfica
Llic. Jaume Julià
4ECTS  

Introducció al Nou Testament
Llic. Joan Naspleda
4ECTS  

Filosofia de la religió (Teodicea)
Llic. Joaquim Giol
4ECTS  

Història de la Filosofia II (Moderna i Contemporània)
Dr. Elies Ferrer
4ECTS 

Metafísica
Dr. Jordi Sidera
4ECTS 

Sociologia de la religió
Llic. Jaume Julià
4ECTS  
 HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
de 6 a 6,45 Antropologia filosòfica Introducció al Nou Testament Sociologia de la religió Filosofia de la religió (Teodicea)

de 6,45 a 7,30 Antropologia filosòfica Introducció al Nou Testament Sociologia de la religió Filosofia de la religió (Teodicea)

de 7,30 a 7,35 Descans Descans Descans Descans

de 7,35 a 8,20 Psicologia de la religió Història de la Filosofia II (Moderna i Contemporània) Metafísica

de 8,20 a 9,05 Psicologia de la religió Història de la Filosofia II (Moderna i Contemporània) Metafísica

       Horari de Secretaria

Horari de secretaria: de dilluns a dijous, de 17:30 a 19:45h
Horari lectiu: de dilluns a dijous de 18 a 21.05 h.
© Bisbat de Girona - Plaça del Vi, 2-17004 Girona.
Telèfon 972 41 27 20 Fax 972 41 28 72 - bisbatgirona@bisbatgirona.cat
Mapa web -  Avís Legal - Política de privacitat - Política de cookies - Crèdits