Dissabte 21 de setembre de 2019
Accediu als continguts en RSS
Bisbat de Girona - Youtube Bisbat de Girona - Twitter

ISCRG - Formació


Mida del text   -a  +a

ISCRG - Formació

Formació permanent del laïcatPer a persones interessades en temes religiosos i culturals:

Fenomenologia de la Religió.
Seminari d'informació religiosa


Coneguem la Bíblia

Introducció a l'Antic Testament
Sapiencial i Salms
Introducció al Nou Testament
Evangelis Sinòptics i Actes


Aspecte social

Sociologia de la Religió
Psicologia de la Religió
Moral social
Moral de la vida
Cinema religiós


Director

Mn. Joan M. Amich


Escola Diocesana de Catequistes

Per a catequistes i educadors en la fe:
PRIMER CURS 2018/2019

20 d'octubre
1. Identitat i formació del catequista

El catequista és un testimoni i mitjancer de la Paraula de Déu, educador de la vida de fe, inserit en la comunitat cristiana i en el context vital actual.
10 de novembre
2. L'espiritualitat del catequista

El catequista és una persona transformada per la fe i que dóna raó de la seva esperança instaurant amb els catequitzands una relació materna i fraternal.
15 de desembre
3. Projectar i programar en la catequesi

Una catequesi que es vol adaptar als destinataris requereix flexibilitat a l'hora d'establir un itinerari que motivi i sostingui aquells a qui s'adreça.
19 de gener
4. El projecte catequístic català

Tenint com a referents l'Escriptura i els catecismes, la catequesi ha d'esdevenir un procés de comunicació que ajudi a entendre, celebrar i viure l'Evangeli.
9 de febrer
5. El Credo (I): Un sol Déu, Pare totpoderós

«Crec en un Déu»: tot el Símbol parla de Déu, i, si parla també de l'home i del món, ho fa per la relació que tenen amb Déu.
16 de març
6. El Credo (II): Un sol Senyor, Jesucrist

Al cor de la catequesi hi trobem una Persona, Jesús de Natzaret, Fill únic del Pare. Catequitzar és mirar de comprendre les accions i les paraules del Crist, els signes que va realitzar, la seva mort i resurrecció.
6 d'abril
7. El Credo (III): L'Esperit Sant

«Déu és Amor» (1Jn 4,8.16) i l'Amor és el primer do, el que conté tots els altres. Déu l'ha difós als nostres cors per l'Esperit que ens ha estat donat.
18 de maig
8. El Credo (IV): L'Església

L'Església és en la història, però al mateix temps la transcendeix. Tan sols amb «els ulls de la fe» podem veure en la seva realitat visible alhora una realitat espiritual, portadora de vida divina.
15 de juny
9. Estima Déu sobre totes les coses

Déu ha estimat primer. Els manaments expliciten la resposta d'amor que l'home és cridat a donar al seu Déu.

Professors:
Mons. Francesc Pardo, Mn. Joan M. Amich, Sr. Josep M. Arnau, Gna. Clara Fernández, Mn. Ramon Oller, Mn. Joan Planellas, Mn. Jordi Reixach, Sra. Carme Rodríguez.SEGON CURS 2018/2019

20 d'octubre
1. Estima els altrescom a tu mateix

En el decàleg s'assenyala com ha de ser la relació del creient amb el proïsme. Tanmateix, només l'amor omplirà de sentit i de vida la lletra dels manaments.
10 de novembre
2. La «comunitat» dels catequistes

Fer grup amb els altres catequistes és decisiu per a un bon procés de formació personal i per a una catequesi construïda en i des de la comunió eclesial.
15 de desembre
3. La narració en la catequesi

Els catequistes entrellacen la història de Jesús, amb la vida de l'Església, la pròpia història personal amb la història d'aquells a qui s'ofereix la narració de la fe.
19 de gener
4. La relació educativa en la catequesi

Amés de ser algú que comunica la fe, el catequista és una persona convençuda que la relació humana és decisiva per acollir els continguts transmesos.
9 de febrer
5. La comunicació educativa en la catequesi

L'estil de comunicació condiciona la seva eficàcia; l'empatia, l'acollida, la prudència pedagògica, el respecte al moment són factors decisius.
16 de març
6. Els sagraments de l'Església (I)

El Baptisme, la Confirmació i l'Eucaristia, sagraments de la iniciació cristiana, fonamenten la vocació a la santedat i a la missió d'evangelitzar el món.
6 d'abril
7. Els sagraments de l'Església (II)

L'Església continua l'obra de guarició i de salvació de Jesús amb el sagrament de la Penitència i la Unció dels malalts. Els sagraments de l'Orde i el Matrimoni confereixen una missió particular en l'Església i serveixen per a l'edificació del Poble de Déu.
18 de maig
8. La pregària del catequista

Pregar és una experiència fonamental que qualifica el servei del catequista, el posa en comunió amb el misteri que anuncia i fa possible la seva fecunditat.
15 de juny
9. L'oració del Senyor

Jesús ens confià la pregària cristiana fonamental, el Parenostre. És el resum de tot l'Evangeli, la més perfecta de les pregàries, el centre de les Escriptures.

Professors:
Mons. Francesc Pardo, Mn. Joan M. Amich, Mn. Miquel Àngel Ferrés, Mn. Jordi Font, Sra. Carme Hortal, Sr. Pere Micaló, Mn. Jordi Reixach, Mn. Lluís Suñer.


Seminari de formació per a Diaques Permanents

«Entre els diaques rebre una corresponent formació és una obligació que no es pot passar per alt. [...] La formació permanent ha d'unir i harmonitzar totes les dimensions de la vida i del ministeri del diaca. Per tant, ha de ser completa, sistemàtica i personalitzada en les seves diverses dimensions: humana, espiritual, intel·lectual i pastoral.» (Directori per al ministeri i la vida dels diaques permanents, 63.68)

CURS 2016/2017 Creiem, i per això parlem! (2Co 4, 13)
Lectura teològica i pastoral del Símbol de la fe

CURS 2017/2018 Adoraran el Pare en esperit i en veritat (Jn 4,23)
Lectura teològica i pastoral de la celebració del misteri cristià

CURS 2018/2019 Si ho fas així, viuràs i seràs fecund (Dt 30,16)

Lectura teològica i pastoral d'alguns aspectes de la moral cristiana
25 d'octubre Quina és l'arrel de la dignitat humana?
29 de novembre Per què són importants les Benaurances per a nosaltres?
31 de gener Què és la consciència moral?
28 de febrer De quina manera l'Església nodreix la vida moral del cristià?
25 d'abril «Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor...» (Manaments I-III)
30 de maig «Estimaràs els altres com a tu mateix.» (Manaments IV-X)


CURS 2019/2020 Senyor, ensenyeu-nos a pregar (Lc 11,1)
Lectura teològica i pastoral de l'Oració del Senyor

Professorat de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona.


Pastoral Familiar

PRE-PROGRAMA FORMATIU PASTORAL FAMILIAR 2018/2019

Inici cicle d'un nou cicle de 3 anys de formació per adults i joves motivats per créixer en el seu nivell de consciència.

Programa d'inici d'un cicle de tres cursos (3 anys) per facilitat créixer el nivell de consciència i evolució espiritual. Serà un curs en què la dinàmica pràctica tindrà prioritat sobre la teoria. De forma que les sessions mensuals serien per fer exercici, molt diàleg, molt compartir entre tots els assistents, a partir d'una proposta per a cada sessió. Treballaríem cada emoció negativa proposant guia-pregària-meditació per a cada una.

· Programa primer curs 2018/2019: Estudi de les emocions negatives

6 d'octubre 2018 Estudi de l'estructura la ment: l'ego, el jo experimentador.
10 de novembre Estudi del nivell de consciència de la vergonya i la negativitat.
1 de desembre Estudi del nivell de consciència de la culpa.
12 de gener 2019 Estudi del nivell de consciència de l'apatia.
9 de febrer Estudi del nivell de consciència del sofriment.
9 de març Estudi del nivell de consciència de la por i l'angoixa.
13 d'abril Estudi del nivell de consciència del desig i les dependències.
11 de maig Estudi del nivell de consciència del ressentiment, la ràbia i la ira.
8 de juny Estudi del nivell de consciència de l'orgull i la mentida.

El curs 2019/2020 es treballaran les emocions positives

Les sessions són a càrrec de Joan M. Bovet, psicòleg clínic i director del centre de Psicologia Gestalt FIS, Família i Salut. Les sessions tindran lloc dissabtes de 10 a 12 del matí, al Casal Bisbe Cartanà, de Girona. Per més informació: pastoralfamiliargirona@gmail.comFormació per a laics que dirigeixen la celebració dominical en absència de prevere

1 -La missió de l'Església: Prof. Mons Francesc Pardo, Bisbe de Girona.

2 -El diumenge, el dia del Senyor: Prof. Joan Baburés.

3 -La paraula de Déu: Prof. Joan Naspleda.

4 -Els signes de la litúgia i any litúrgic: Prof. Jordi Font.

5 -Esquema de la celebració: Prof. Joan Baburés o Prof. Jordi Font.

dates i llocs a concretar

Pujada Sant Martí, 12
Tel. 972 20 49 42
17004 Girona

iscr@bisbatgirona.cat

Horari de Secretaria

De dilluns a dijous de 2/4 de 6 a 3/4 de 8h.
Dates de Matrícula del 3 al 10 de setembre© Bisbat de Girona - Plaça del Vi, 2-17004 Girona.
Telèfon 972 41 27 20 Fax 972 41 28 72 - bisbatgirona@bisbatgirona.cat
Mapa web -  Avís Legal - Política de privacitat - Política de cookies - Crèdits