bisbat de girona
imatge fons top PROVAAAAA

Consell Pastoral Diocesà

És un consell del Bisbe format per capellans, diaques, religiosos i, sobretot, laics, de manera que hi quedi representada tota la diòcesi.

Estudia les activitats pastorals dins l'àmbit de la comunitat diocesana. La seva missió és la d'assessorar el Bisbe en allò que sotmeti a la seva consideració o estudi; revisar i avaluar periòdicament la pastoral diocesana a la llum de l'Evangeli; i assenyalar línies d'acció pastoral a partir d'un estudi de la realitat de la vida de les persones i dels grups socials enmig del món d'avui.  

(cc. 511-514)
Estatuts: B.E.G. 2013, pp. 346-349

Pendent de constitució

imatge fons bottom PROVAAAAA