bisbat de girona
imatge fons top

Cancelleria i Secretaria General

Cancelleria i Secretaria General

La principal responsabilitat de la cancelleria és de caràcter jurídic, donant fe de tots els tràmits, expedients i nomenaments. Des de la secretaria general s’assumeixen les funcions de l'organització de la cúria diocesana.

Cancellera

M. Teresa Cebrià

cancellera@bisbatgirona.cat

Secretària general i vicecancellera

Mercè Corominas

secretaria@bisbatgirona.cat

Notari-secretari

Mn. Jordi Pascual

notari@bisbatgirona.cat

Notari-secretari adjunt

Mn. Josep M. Garcia Plaja

notaria@bisbatgirona.cat

Notari-secretari adjunt

Mn. Antoni Coll

notaria2@bisbatgirona.cat

Recepció i registre

Maria del Carme Maidana

 delegacions@bisbatgirona.cat

 

 

Tasques de la cancelleria

 1. Autenticació de signatures i còpies de documents.
 2. Atenció dels assumptes matrimonials administratius.
 3. Tramitació dels expedients de:
  a) Notes marginals i correccions de partides.
  b) Aprovació d'estatuts i erecció d'associacions i fundacions, i la seva inscripció en el registre d'entitats religioses del Ministeri de Justícia.
  c) Capelles privades i oratoris.
  d) Abandó de l'Església Catòlica.
 4. Secretaria del Consell Pastoral diocesà.
 5. Gestió de la Biblioteca de la Cúria.
 6. Seguiment dels temes de protecció de dades personals i de la vigilància de la salut dels treballadors i prevenció de riscos laborals.
 7. Gestió de l'arxiu general i de l'arxiu secret de la Cúria.
 8. Registre dels catecúmens i tramitació dels expedients.
 9. Llicències ministerials.
 10. Expedients de ministeris i ordenacions.
 11. Nomenaments.
 12. Redacció i comunicació dels decrets i documents oficials.
 13. Emissió de certificats.

Tasques de la secretaria general

 1. Registre d'entrada de documents. Es tracta d'un registre general on cal que tots els organismes de la Cúria hi passin els documents que reben o envien en la gestió dels assumptes i expedients.
 2. Registre d'expedients. S'obre un expedient per cada assumpte que s'està tractant a la Cúria.
 3. Tramesa de convocatòries i comunicacions, i redacció de les actes i comunicats de reunions de consells i organismes diocesans.
 4. Autoritzacions.
 5. Enviar al seu destí documents oficials: convenis, contractes, notificacions, comunicacions de resolucions, i en general, els que corresponguin als expedients en tràmit.
 6. Tramesa de documentació dirigida a la Conferència Episcopal Tarraconense, Conferència Episcopal Espanyola i Santa Seu.
 7. Confecció de l'estadística anual destinada a la Santa Seu i d'altres estadístiques i bases de dades que facilitin la informació necessària per a l'acció del govern diocesà.
 8. Atenció a l'administració i les gestions de caràcter general de la Cúria.
 9. Gestió de les trameses diocesanes i de l'adreça de correu electrònic general: bisbatgirona@bisbatgirona.cat
imatge fons bottom