bisbat de girona
imatge fons top

Fundacions

 • Fundació Esplai Girona - Mare de Déu del Mont
  Educació en el lleure

  Fundació Esplai Girona - Mare de Déu del Mont

  La Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont és una entitat educativa creada l'any 1999 dins de la diòcesi de Girona. L'activitat que desenvolupa es va iniciar l'any 1957; en aquell moment prenia altres noms: Servei de Casals, Servei de Colònies de Vacances... L'any 1974 es va reconèixer l'escola de formació de monitors.

  Per dur a terme els seus objectius, la Fundació Esplai Girona, compta amb tres seccions, que treballen diferents camps en l'educació en l'esplai:

  . Escola de l'Esplai
  · Coordinació de Centres d'Esplai
  · Servei de Cases de Colònies

  Les finalitats de la Fundació Pia Autònoma Esplai Girona – Mare de Déu del Mont són:

  - Promoure, des d'una visió cristiana, l'educació en el temps lliure, l'associacionisme i el voluntariat.
  - Fomentar la participació d'infants, adolescents i joves en els Centres d'Esplai.
  - Ser present en la societat a través de l'educació en el lleure promovent la participació, l'animació cívica, l'educació ambiental, el respecte a la diversitat, l'educació per la pau i l'educació social.
  - Prioritzar l'atenció a la infància i a la joventut, especialment a les persones més necessitades.
  - Promoure la integració de persones discapacitades dins dels grups d'esplai.
  - Vetllar per l'acceptació, dins de les nostres entitats, de les persones d'altres cultures i ambients.
  - Donar suport als Centres d'Esplai i a altres entitats i moviments per al desenvolupament de les seves activitats educatives i socials.
  - Impulsar la millora de les cases de colònies per tal d'oferir un servei de qualitats als grups i a les entitats, per tal que puguin desenvolupar-hi les seves activitats socials, cíviques i educatives.
  - Vetllar per la formació dels educadors i educadores en el lleure, essent un servei obert a la societat, donant prioritat als Centres d'Esplai de la Coordinació de Centres.

  Tel. 972 24 93 25
  fundacio@fundacioesplaigirona.org
  www.fundacioesplaigirona.org

   

  Adreça

  Escola de l'Esplai

  Tel. 972 24 93 25
  escolaesplai@fundacioesplaigirona.org

  Servei de Cases de Colònies

  casescolonies@fundacioesplaigirona.cat
   

   

   

  Horari d'atenció

  Horari de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i dilluns i divendres també de 16 a 18.

 • Fundació Sant Jordi de la Demarcació Diocesana d'Escoltisme de Girona
  Educació en el lleure

  És una pia fundació autònoma, que està al servei i vol promoure l'educació integral dels infants, adolescents i joves de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de la Demarcació de Girona. L'objectiu de la fundació és l'educació d'aquests nois i noies com a ciutadans responsables i cristians conscients, seguint els principis i el mètode escolta fundat per Lord Baden-Powell.

  Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de la Demarcació de Girona estan reconegut a la diòcesi, des del 12 d'agost de 1974, com a membres de l'Associació de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, i que té la qualitat d'Associació com a moviment d'Església reconegut a cadascuna de les diòcesis de Catalunya pel Bisbe respectiu, i que compta amb el vist-i-plau de la Conferència Episcopal Tarraconense, en data 22/2/1984.

  La Fundació Sant Jordi de la Demarcació Diocesana d'Escoltisme de Girona, és una Fundació sense ànim de lucre, erigida el 28 de juliol de 1998 pel Bisbe de Girona, amb personalitat jurídica i capacitat plena d'obrar i que es regeix per la legislació canònica, pels acords entre la Santa Seu i l'Estat Espanyol de 3 de gener de 1979 i també per la normativa de l'Estat Espanyol i de la Generalitat de Catalunya que li siguin d'aplicació.

  Domicili:
  Casal "Bisbe Cartañà"
  Antic Roca, 38
  17003 Girona

  Adreça
  Horari d'atenció
 • Fundació Sant Martí de Girona
  Gestió del patrimoni

  La Pia fundació autònoma Sant Martí de Girona fou creada pel Bisbe Carles Soler i Perdigó el dia 17 d'octubre de 2005. La Fundació té com a objectiu la protecció, promoció, gestió, restauració, conservació, manteniment i explotació dels béns immobles del Bisbat de Girona que el Bisbat li encarregui.

  En la seva activitat la Fundació haurà de sotmetre els seus projectes, d'acord amb el Dret Canònic, al Col·legi de Consultors i al Consell d'Assumptes Econòmics.

  El fundador és el Bisbe de Girona.
  Són membres nats del Patronat:
  El Vicari General, que n'és president, el Provicari General i l'Ecònom, que n'és vicepresident.
  Els altres patrons, nomenats per l'Ordinari Diocesà, ho seran per un període de cinc anys, renovables.

  A més de la gestió dels béns que el Bisbat li encarregui, s'ha demanat a la Fundació que acabi el catàleg de propietats i que comprovi que la seva inscripció al registre de la propietat és correcte.

  El Bisbat conservarà la propietat dels béns que encomani a la Fundació i, per tant, serà el receptor dels beneficis que la seva gestió produeixi.

  En cas que es liquidés la Fundació, els béns restants, si n'hi haguessin, passarien al Bisbat.

  Carme, 63, 1r, esq.
  Tel. 972 20 06 73
  17004 Girona
  fsantmarti@fsantmarti.cat

  Horari: de dilluns a dijous de 9 a 16 i divendres de 9 a 14 h. A l'estiu (23 juny al 31 agost): de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

  Patronat:
  Vicari general
  Econòm diocesà
  Sr. Joaquim Rabaseda
  Sr. Genís Sastregener
  Sr. Lluís Valls
  Sr. Joan Xifra
  Mn. Joaquim Giol
  Oficials: sres. Rosanna Álvarez de Quevedo, Eva Bonavia i Anna Cuyàs

   

  Adreça
  Horari d'atenció
 • Fundació del Monestir de Sant Daniel
  Gestió del patrimoni

  Carrer de les Monges, 2
  972 20 12 41
  17007 Girona

  Patrones vitalícies: cinc membres de la comunitat religiosa.
  Patrons per raó del càrrec: Bisbat de Girona, abat del monestir de Montserrat, provicari general, pare visitador del monestir de Sant Daniel i ecònom diocesà.
  Patrons ordinaris: Srs. Martí Ferrer, Marta Franch, Oriol Sarasa i Núria Tura.

  Adreça
  Horari d'atenció
 • Fundació Mare de Déu de la Misericòrdia. Canet de Mar
  Adreça

  Pati de l'Església, 17
  93 794 03 94
  08360 Canet de Mar

  President, Mn. Felip Hereu

  Horari d'atenció
imatge fons bottom