bisbat de girona
imatge fons top

Publicacions

Full Parroquial

Publicació setmanal d'uns set mil exemplars adreçada als fidels i públic en general.
El 20 d'abril de 1919 va sortir el primer número de la Fulla Dominical de la Diòcesi de Girona. Va ser una iniciativa privada, de l'Editorial Gerundense. Va ser després de comprovar com les parròquies de la diòcesi de Girona anaven fent el seu propi full a partir de publicacions alienes a la diòcesi de Girona que s'editaven principalment a Barcelona o a Vic. Aquestes publicacions oferien uns textos comuns i deixaven la darrera pàgina lliure perquè aquelles parròquies que ho desitgessin hi poguessin posar les seves pròpies notícies i activitats. Les parròquies ho aprofitaven per fer una mena de publicació pròpia, ja que fins i tot, hi posaven la seva pròpia capçalera. En cas que no s'hi volguessin posar notícies locals de la parròquia, també es podia disposar de seccions "mestres" per a totes les parròquies.
El 30 de novembre de 1924 i coincidint amb el primer diumenge d'advent, naixia el full parroquial diocesà institucional amb el nom de Fulla Parroquial del Bisbat de Girona, guardant les mateixes característiques que l'anterior.

 Butlletí de l'Església de Girona

El butlletí oficial del Bisbat de Girona va néixer l'any 1856 sota el nom de Boletín Eclesiástico del Obispado de Gerona. El primer número va sortir el 25 de gener d'aquell any sota la direcció del pare Juan Planas, un dominic exclaustrat, nascut a Navata (Alt Empordà) el 1812 i mort a Girona el 1886. N' era l'editor responsable Juan Adroher i s'imprimia a la Impremta de Melitón Suñer de Girona. Sortia sis cops al mes. El 20 de novembre de 1856 passa a dependre de la pròpia institució del Bisbat. És la publicació més antiga en vida. Dóna a conèixer les cartes pastorals del Bisbe, decrets, documents de l'Església gironina, catalana, espanyola i de la Santa Seu. També hi ha noticies de la diòcesi. Actualment surt cada tres mesos (trimestral).

Revista El Senyal

La revista El Senyal és una publicació bimestral que informa dels esdeveniments que configuren la vida de la diòcesi de Girona i de qualsevol indret del món que tinguin una repercussió o un interès especial per a la gent de la diòcesi de Girona. Des del respecte a la pluralitat, la revista difon el pensament cristià sobre els fets que marquen el món d'avui. Va començar a publicar-se l'any 1999: el mes de maig va sortir el número 0, i el mes de setembre, l'1. Té actualment un tiratge de 750 exemplars.
El preu de cada exemplar és de 3€ i el cost de la subscripció anual, que inclou els sis números que es publiquen cada any, és de 18 € (tarifa normal) o 25 € (tarifa de suport). També podeu comprar El Senyal a la llibreria diocesana Casa Carles.
La revista té 32 pàgines. Les seccions principals són: L'Atri, L'Ambó, Tema central, Instantànies diocesanes, Vida parroquial i diocesana, El Dintell, En diàleg, Església catalana, Tribuna, Apunts d'opinió, Recomanacions, L'Entrevista. El director d'El Senyal és Xavier Roca Bas i el consell de redacció està format per: Josep Casellas, Víctor Gay, Dolors Puigdevall, Susanna Quintana, Àngel Rodríguez i Dani Vivern.
SUBSCRIPCIONS: Entreu les vostres dades al formulari i contactarem amb vosaltres!

imatge fons bottom