bisbat de girona
imatge fons top

ISCRG

L'INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES DE GIRONA, previ dictamen favorable de la Comisió Episcopal de Seminaris i Universitats de la Conferència Episcopal Espanyola, va ser refundat per la Congregació per a l'Educació Catòlica el dia 31 de maig de 2010 per tal d'acomodar-se al Projecte Universitari Bolonya i a la Instrucció de la mateixa Congregació per a la Educació Catòlica de 28-VI-2008 (DdE 930 [2008] 679-686). Juntament amb el Decret d'erecció, foren aprovats els seus Estatuts i el seu Pla d'Estudis (B.E.G. juliol-agost 2010, 430-445). Això va suposar la transformació de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona que havia estat erigit i funcionava des de l'any 1996 i que havia suposat la transformació de l'antic Institut de Teologia de Girona creat l'any 1988.

L'ISCRG està vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya d'acord amb el conveni de 31 de març de 2010, que vetllarà pel correcte desenvolupament de les finalitats docents i acadèmiques de l'Institut.

Els objectius de l'ISCRG són els de proporcionar una formació sistematitzada i actualitzada de la teologia i la cultura religiosa.


DESTINATARIS

· Els aspirants al Diaconat Permanent.
· El professorat de Religió, ja que hi troba la preparació teològica i pedagògica per tal d'obtenir la «Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica» (DECA) d'Educació Infantil i Primària, i especialment per a ESO i Batxillerat.
· Els religiosos i religioses que vulguin aprofundir allò que viuen.
· Els mateixos preveres per renovar o intensificar l'estudi de la teologia.
· Els catequistes o responsables de grups, moviments o serveis de les nostres parròquies i comunitats cristianes que vulguin tenir un panorama del cristianisme d'avui.
· Els estudiants universitaris interessats pel fenomen religiós i la seva problemàtica actual.
· Les persones interessades en l'estudi de la teologia i els continguts de la fe.

Com a complement al pla d'estudis, l'ISCRG també ofereix cursets especials, seminaris i assignatures optatives sobre temes diversos de teologia, Bíblia i filosofia, així com també conferències i col·loquis sobre les mateixes temàtiques.

Director: Mn. Josep Casellas i Matas

Pujada Sant Martí, 12
Tel. 972 20 49 42
17004 Girona

iscr@bisbatgirona.cat

 

Horari de Secretaria

Horari de secretaria: de dilluns a dijous, de 18 a 21,05 h
Horari lectiu: de dilluns a dijous de 17 a 18 h.
Sr. Jaume Figueres i Esgleas, secretari.

Per tramitar la DECA

DESCARREGA EL PROGRAMA ACADÈMIC PER AL CURS 2023/2024  <

Assignatures optatives ISCRG 2023/2024 <

imatge fons bottom