bisbat de girona
imatge fons top

Consells i delegacions

Pastoral de la Salut

Missió:
 
La Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut de Girona té com a missió fonamental manifestar l’Amor, la tendresa i la presència del Crist i de l’Església als qui pateixen per causa de la malaltia, als seus familiars i a les persones que en tenen cura.
Objectius:
1. Vetllar perquè en el si de les comunitats parroquials, hospitals, centres sociosanitaris i geriàtrics, arribi la Bona Nova de la Salvació que Jesús ofereix a les persones mancades de salut, als seus familiars, cuidadors i professionals.
2. Coordinar les persones que, en nom de l’Església són presents al món sanitari: capellans, agents de pastoral, religiosos, professionals sanitaris Cristians, voluntaris, etc.
3. Proporcionar la formació adequada a totes aquestes persones.
4. Promoure la sensibilitat i el compromís perquè el malalt i la realitat de la salut tinguin un reflex en les tasques pastorals que es realitzen en els diferents àmbits diocesans.

Referències Legislació:

Acord marc
Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos. Madrid, 24 de juliol de 1985
Acord sobre assistència religiosa catòlica en els centres de la xarxa hospitalària d'utilització pública. Barcelona, 8 de maig de 1986

Organització Interdiocesana

El Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS) és un organisme de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) que coordina, programa i promou els objectius i les activitats de l'acció pastoral de l'Església Catòlica a Catalunya al servei dels malalts i les seves famílies, professionals i qüestions sobre l'àmbit de la salut.

El SIPS organitza anualment unes Jornades Catalanes de Pastoral adreçades a tots els qui treballen en aquest camp pastoral o en sectors específics. També hi ha la jornada destinada a tots els qui treballen en els serveis religiosos dels hospitals de Catalunya (SARCH). Finalment, hi ha la jornada del PROSAC cada dos anys.

Servei d'assistència Religiosa als Hospitals i Centres Sociosanitaris (SARC)

Mitjançant el "servei d'assistència religiosa" l'Església catòlica i la Institució hospitalària garanteixen el dret a l'acompanyament espiritual i/o l'assistència religiosa dels malalts internats, els seus familiars i cuidadors, fent-se un factor terapèutic integrat en el conjunt de l'assistència hospitalària.

El servei religiós té com a destinataris principals els malalts catòlics del centre i els seus familiars; vol ajudar-los a viure el sentit cristià de la Salut des la fe, i d'assessorar-los en el problemes ètics. També va dirigit al personal sanitari, especialment el catòlic, col·labora amb ell en l'atenció integral al malalt.

Delegat episcopal: Mn. Sebastià Aupí
Vicedelegada: Gna. Cristina Masferrer
Francesc Llach, LMP

Equip: Un representant de: Prosac, Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, Fe i Llum, Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat, Pastoral Parroquial, Religioses de l’Àmbit de la Salut i Sarch.

Adreça

Plaça del Vi, 2
17004 Girona
Tel 972 41 27 20
 

psalut@bisbatgirona.cat

Horari d'atenció

Hores convingudes

imatge fons bottom