bisbat de girona
imatge fons top

Notícies

Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona

Dimecres 11 de juliol de 2018

Celebrada la 17a edició de les Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi

Celebrada la 17a edició de les Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi
Celebrada la 17a edició de les Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi
Els dies 5 i 6 de juliol el Seminari Conciliar de Barcelona va acollir la 17a edició de les Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi amb el tema “Camins i llocs diversos per a la catequesi”. Organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC) van comptar amb la participació de 120 preveres, religiosos i laics que tenen la responsabilitat catequètica en les seves comunitats. Les jornades van ser presidides per Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona i president del SIC, i va ser-hi també present Mons. Xavier Salinas, antic bisbe-president d’aquesta institució interdiocesana.

En la primera part, la temàtica va propiciar que els participants coneguessin els plantejaments i els responsables d’iniciatives noves que s’estan realitzant en el camp de la catequesi realitzada segons les edats: la catequesi en l’àmbit d’un centre d’esplai (Parròquia de Sant Joan de Vilanova i la Geltrú); la catequesi en el marc dels grups de l’Acció Catòlica d’Infants (Mn. Salvador Pié i responsables estatals de l’Acció Catòlica); la catequesi infantil intensiva en els períodes de vacances (Servei de la Catequesi de la diòcesi de Perpinyà-Elna); la catequesi seguint la dinàmica de l’escoltisme (AE «Pla de l’Estany», Banyoles-Girona); la catequesi en el context de l’escola catòlica (P. Enric Puig, Fundació de l’Escola Cristiana).

En segon lloc, les jornades van fer descobrir les noves experiències de la catequesi intergeneracional (CIG). Davant el fet que les fronteres entre les edats apareixen menys delimitades que en el passat, aquest nou paradigma ofereix la possibilitat de models catequètics al si de les generacions i entre elles, especialment en jornades comunitàries, sovint el dissabte o el diumenge, centrades en un text de la Paraula de Déu i que culminen en la celebració de la missa dominical. El Servei per a la Catequesi de la diòcesi de Montpeller i el Projecte «Par la Parole» van ser els encarregats de dirigir aquesta part interactiva de treball dels responsables catequètics de Catalunya i les Illes Balears.

En la seva aportació conclusiva, Mn. Antoni Elvira, vicari episcopal i delegat de catequesi d’Urgell, va presentar “els elements irrenunciables en totes les variants de la catequesi, la seva naturalesa pròpia, la seva imprescindible eclesialitat i les dimensions de paraula, memòria i testimoni que sempre s’haurien de saber comunicar i conjugar en els diversos camins i llocs pels quals aquestes iniciatives transiten”. Al final de les jornades, Mons. Vadell va animar els participants a viure la seva vocació catequètica “com un do rebut del Senyor”, va agrair les aportacions dels grups assistents i va encoratjar a tots a explorar a fons les iniciatives presentades.

Finalment, es va anunciar que les XI Jornades Interdiocesanes de Formació de Catequistes se celebraran a Figueres del 16 al 18 de novembre de 2018, i es va convidar a la participació de tothom.
Cerca
Historial
imatge fons bottom