bisbat de girona
imatge fons top

Notícies

Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona

Dimarts 19 de juliol de 2022

Càritas alerta en un informe que la bretxa digital agreuja l’exclusió social

Càritas Diocesana de Girona ha presentat l’informe Bretxa Digital. L’impacte real de l’exclusió digital a les persones ateses per Càritas Diocesana de Girona. Es tracta del tercer Informe d’Impacte publicat per l’Observatori de la Pobresa i l’Exclusió Social de Càritas Diocesana de Girona. Els resultats de l’estudi, que s’ha fet a partir d’una mostra significativa i representativa de les famílies ateses per l’entitat, a més d’entrevistes amb profunditat, revelen que 7 de cada 10 persones pateixen exclusió digital, és a dir, que no disposen de connexió, dispositius o competències suficients per accedir i utilitzar en condicions d’igualtat l’entorn digital en àmbits com la formació, la salut o els tràmits administratius, entre d’altres. En total, aquesta bretxa digital afecta unes 20.000 persones a la diòcesi de Girona. 

Si anem al detall, l’estudi ens mostra que 1 de cada 2 persones ateses per Càritas té problemes greus de connexió a la llar i que el 54% de les famílies acompanyades per l’entitat no disposa de dispositius digitals adequats. A més, la meitat de les persones ateses no té habilitats i competències mínimes per desenvolupar-se en el seu dia a dia, una situació que ha empitjorat d’ençà de la pandèmia per l’acceleració de la transformació digital en molts àmbits. La bretxa digital afecta de forma similar homes i dones, si bé és més significativa a les persones de més edat, ja que el 80,1% de les persones de més de 65 anys ateses per Càritas pateix exclusió digital. L’estudi també deixa palès que les famílies en situació de monoparentalitat, que s’han doblat en l’última memòria de l’entitat presentada fa poques setmanes, tenen més incidència en l’accés a dispositius digitals adequats, així com en dificultats de caràcter competencial. Les mancances en habilitats i competències digitals afecten a 3 de cada 4 persones amb nivell formatiu baix, el que representa 30 punts per sobre de la mitjana total. Les persones aturades es troben més afectades en tots els elements que provoquen la bretxa digital i 8 de cada 10 persones en situació administrativa irregular pateixen exclusió digital, és a dir, 10 punts per sobre de la mitjana total de persones ateses per Càritas.

Una transformació digital desigual

Les entrevistes amb profunditat que inclouen l’estudi posen de manifest que la bretxa digital representa un nou focus d’exclusió per a les persones més vulnerables i que ja ha esdevé una causa i no una conseqüència d'aquesta exclusió. L’entitat recorda que l’acceleració del procés de digitalització engegat durant el període de pandèmia ha fet augmentar l’impacte d’aquesta bretxa. La manca d’acompanyament provoca que la gent gran tingui dificultats per accedir a serveis i tràmits que es tan del tot digitalitzats, a més, les persones amb poques competències lingüístiques o d’alfabetització digital també es veuen més afectades per aquest procés a l’hora de realitzar qualsevol gestió que impliqui l’entorn digital, amb l’administració, el banc, els centres educatius, etc. Altres factors com l’exclusió residencial o la manca de recursos econòmics afecten també la qualitat i regularitat de les connexions, així com els dispositius necessaris per viure en la transformació digital en condicions d’igualtat. En aquest sentit, l’estudi especifica que el fet de disposar d’una connexió a Internet no és garantia de no patir exclusió digital, perquè en molts casos el contracte pateix altes i baixes en funció dels ingressos temporals, o fins i tot moles llars compten encara amb connexions insuficients o antigues, tipus ADSL. 

Propostes per a la reducció de la bretxa digital

Càritas Diocesana de Girona fa una crida per aconseguir polítiques i mesures que garanteixin l’equitat en el dret d'accés a les noves tecnologies. L’entitat també reclama promoure un debat sobre les mesures necessàries que es puguin abordar des de la comunitat i les xarxes relacionals, oferir una oferta formativa adaptada a la diversitat de perfils i situacions i potenciar la figura de la persona dinamitzadora digital al territori. 

Per tal de dur a terme aquestes propostes, Càritas aposta per identificar espais de suport digital per a necessitats  immediates, oferir suport a les entitats socials en projectes de capacitació i empoderament digital, garantir el coneixement de les causes i els efectes de la bretxa digital i garantir que  a l'agenda política sobre tecnologies contempli les necessitats i demandes de les persones en situació de més vulnerabilitat.

Cerca
Historial
imatge fons bottom