bisbat de girona
imatge fons top

Notícies

Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona

Dimarts 22 de novembre de 2022

Entra en vigor la tercera edició en català del Missal Romà

Els delegats diocesans de Litúrgia de la Conferència Episcopal Tarraconense manifesten, a través d’un comunicat, la necessitat que amb motiu de l’entrada en vigor de la tercera edició en català del Missal Romà –que s’esdevé aquest primer diumenge d’Advent– es tingui present que «ha de significar una ocasió de reflexió i d’estudi sobre el sentit de la litúrgia i de la seva manera de celebrar-la», no únicament per part dels preveres, diaques i equips de litúrgia, sinó també per part de totes les comunitats parroquials i els grups cristians.

Assenyalen també que cal advertir els fidels que, a banda de diverses modificacions i nous textos, el Missal conté dos canvis en els textos recitats per l’assemblea dels fidels, un d’important al Credo i un de petit a la resposta a la invitació a pregar, a l’ofertori.

1. Quan es reciti el Credo nicenoconstantinopolità, ja no es dirà més, com fins ara: «I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica», sinó que d’ara en endavant caldrà dir:

«I en l’Església, que és una, santa, catòlica i apostòlica».

Indiquen que cal no perdre l’oportunitat «de valorar i explicar els quatre atributs de l’ésser sagrat de l’Església (podeu mirar el Catecisme de l’Església Catòlica n. 811-870)».

2. La segona modificació és un petit canvi per millorar la redacció catalana de la resposta dels fidels al «Pregueu germans…», en què ja no es dirà: «i també per al nostre bé i de tota la seva santa Església», sinó que d’ara endavant més correctament s’haurà de dir:

«…i també per al nostre bé i el de tota la seva santa Església».

Els delegats de Litúrgia remarquen que «l’Eucaristia sempre se celebra per al bé dels qui estan en aquell moment reunits pregant, però també per al bé de tota l’Església santa “estesa d’Orient a Occident”, segons la famosa expressió de sant Fructuós de Tarragona».

Cerca
Historial
imatge fons bottom