bisbat de girona
imatge fons top PROVAAAAA

Notícies

Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona

Divendres 12 de novembre de 2010

Sol·licitud de dades sobre capellans morts el període 1936-1939

Sol·licitud de dades sobre capellans morts el període 1936-1939
Sol·licitud de dades sobre capellans morts el període 1936-1939
“Martirion” és un espai d’informació sobre l’obertura de la causa de declaració de martiri dels sacerdots de la diòcesi de Girona morts en la persecució religiosa de 1936-1939. Obrir una causa de beatificació per via de martiri vol dir, primerament, obrir un període d’investigació diocesana per trobar i recollir les proves testimonials i els documents escrits, favorables i contraris. I, després, sotmetre’ls a un estudi històric i jurídic que pugui ser presentat a la Congregació de la Causa dels Sants.
El bisbe de Girona ha instituït un tribunal per recollir les proves testificals de persones que, per la seva avançada edat o malaltia, corren el risc de no poder fer la seva aportació important a la causa de martiri. Les persones en aquesta situació poden comunicar-ho a la Postulació de la Causa (Bisbat de Girona). Si no poden traslladar-se al Bisbat, el tribunal es desplaçaria al seu domicili.
Des de fa temps –el 29 de març de 2010– el Bisbe ha signat un decret pel qual nomena una comissió de perits historiadors per a la causa de canonització, que s’anomena del Servent de Déu Pere Arolas Vergés i companys màrtirs. Estan treballant professionalment sobre les biografies de cadascun d’ells. Totes aquelles persones que estiguin en possessió de dades o documents que contribueixin a la certesa del martiri, a la fama de màrtir i a la fama de signes (l’opinió difosa entre els fidels sobre les gràcies i favors rebuts a través de la intercessió dels Servents de Déu) són pregades de comunicar-ho a la següent adreça: Postulació de la Causa de Canonització dels Sacerdots Màrtirs, Bisbat de Girona, Plaça del Vi, 2, 17004 Girona. Tel. 972 41 27 20. Adreça electrònica del postulador: caldasangel@yahoo.es.
Tel. 972 23 74 23

Cerca
Historial
imatge fons bottom PROVAAAAA