bisbat de girona
imatge fons top

Notícies

Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona

Divendres 04 de novembre de 2022

Més del 45% dels ingressos del Bisbat provenen de les aportacions dels fidels

Aquest diumenge 6 de novembre se celebra el Dia de l’Església Diocesana, altrament conegut com la jornada de Germanor. Amb la col·lecta que es duu a terme aquest dia, l’Església demana als fidels contribuir econòmicament en el sosteniment de l’activitat de la seva diòcesi. Les aportacions voluntàries són una peça clau perquè l’Església segueixi desenvolupant la seva tasca pastoral i social. És per això que el Bisbat de Girona presenta les xifres de la seva activitat corresponents a l’any 2021 -que es distribueixen en cinc àmbits principals-, així com l’estat d’ingressos i despeses. D’aquestes dades es desprèn que més d’un 45% dels ingressos de la Diòcesi de Girona provenen de les aportacions directes o indirectes dels mateixos fidels a través de col·lectes i de la creueta a la Declaració de la Renda.

En l’editorial del Full Parroquial amb motiu de Germanor es fa un agraïment “a totes les persones que, amb la seva pregària, el seu temps, les seves qualitats i el seu suport econòmic, fan de l’Església una llar per a tothom”. “Som una família, i certament estem cridats a la corresponsabilitat”, s’assenyala, també, i s’afegeix que “només amb un esforç conjunt podrem seguir oferint als nostres germans l’anunci de l’Evangeli i contribuir, alhora, al sosteniment de la vida cristiana a la nostra diòcesi”.

La Diòcesi de Girona en xifres / Memòria 2021

Quant a acció pastoral, es presenten les dades referents als recursos humans de què disposa la Diòcesi de Girona –120 preveres, 14 diaques permanents, 4 seminaristes, 46 laics amb nomenament per presidir celebracions, 550 catequistes, 366 religiosos i religioses de les diverses congregacions-, que atenen les 392 parròquies i el conjunt de l’activitat pastoral. L’acció celebrativa fa referència als sagraments i altres activitats en l’àmbit del culte i a les celebracions litúrgiques: 1.344 baptismes, 1.140 primeres comunions, 306 confirmacions, 371 matrimonis, 3.831 exèquies.

A acció social s’inclouen les principals xifres de Càritas, el principal braç de l’acció social de l’Església catòlica: 52 centres distribuïts per tot el territori diocesà, 44 projectes i programes, 27.998 persones ateses, 61.596 persones beneficiades, 136 professionals i 2.015 voluntaris i voluntàries. El Bisbat de Girona, per altra banda, també compta amb programes específics de foment i gestió d’habitatge social, a través de dues entitats. En total s’ofereixen 630 habitatges protegits i 105 habitatges més per a persones majors de 65 anys al Centre Joan Suñer de Girona.

Per altra banda, per mitjà de la Fundació Esplai Girona-Mare de Déu del Mont i de l’escoltisme es promouen nombroses activitats en l’àmbit de l’educació en el lleure. En total es compta amb 7 cases de colònies i amb la participació de 5.000 infants i joves, així com 700 monitors i formadors. Finalment, també s’inclouen les dades referents als centres educatius (40 centres / 20.283 alumnes) i els centres assistencials i socials vinculats o dependents de la diòcesi o de congregacions i instituts religiosos (131 centres / 125.815 persones ateses).

Estat d’ingressos i despeses / Memòria 2021

D’altra banda, amb motiu de la Jornada de Germanor també es presenten les partides d’ingressos i despeses corresponents a l’exercici 2021.  A continuació us oferim les dades desglossades:

INGRESSOS 12.958.344,78 €
•    Aportacions voluntàries dels fidels: 27,59%
•    Assignació tributària: 17,96%
•    Ingressos de patrimoni i altres activitats: 18,25%
•    Altres ingressos corrents: 8,20%
•    Ingressos extraordinaris: 28,00%

DESPESES 12.958.344,78 €
•    Accions pastorals i assistencials: 21,98%
•    Retribucions i despeses socials del clergat: 9,38%
•    Retribucions i despeses socials del personal laic: 11,28%
•    Centres de formació: 0,47%
•    Conservació d’edificis: 15,39%
•    Despeses extraordinàries: 22,93%
•    Capacitat de finançament: 18,57%

Cerca
Historial
imatge fons bottom