bisbat de girona
imatge fons top

Notícies

Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona

Divendres 10 de maig de 2024

Unes lletres del bisbe (12 de maig): Aneu per tot el món i prediqueu la Bona Nova de l'Evangeli

«Aneu per tot el món i prediqueu la Bona Nova de l’Evangeli» (Mc 16,15)

La missió evangelitzadora és consubstancial a la fe. No hi pot haver fe, i no podem viure-la sense una voluntat ferma de comunicar-la, d’estendre-la, de transmetre-la. Aquesta voluntat neix del convenciment que creure en Crist és el millor dels missatges que podem transmetre als altres, que podem transmetre al món.

Els inicis de l’evangelització foren difícils: incomprensions, persecucions, indiferències, rebuig... Res de tot això espantà els deixebles de primera hora –els qui havien conviscut amb Jesús– ni els de segona hora, com Pau, cridat a ser evangelitzador dels gentils, és a dir, cridat a universalitzar la fe. No ho feren pas ells sols. La seva tasca no es degué a les seves soles forces, perquè la força de l’Evangeli i la de l’Esperit Sant actuaven damunt d’ells.

També avui nosaltres som cridats a evangelitzar. La fe no és per quedar-nos-la nosaltres com un tresor amagat. Cal expandir-la com si fos una taca d’oli, i anunciar-la als quatre vents. És un talent que s’ha de fer rendir, i la nostra mateixa vida de fe –el nostre exemple– ha de ser el millor mitjà per fer-la atractiva als altres. Viure la fe amb joia, amb alegria i amb generositat és el fonament sobre el qual s’ha d’aixecar la nostra tasca evangelitzadora.

Avui són molts els mitjans a través dels quals ens comuniquem. Tenim a l’abast moltes eines que en altres temps –no fa pas tants anys– eren impensables, i ni ens passava pel cap que un dia poguessin existir. Els mitjans són eines, no són fins en si mateixos, i s’han d’utilitzar sempre amb responsabilitat, amb l’objectiu de comunicar-nos. S’han d’emprar sempre de manera constructiva i positiva. Ens diu el papa Francesc en el seu missatge per a la LVIII Jornada per a les Comunicacions Socials: «Segons l’orientació del cor, tot el que està en mans de l’home es converteix en una oportunitat o en un perill». I és que, d’aquests mitjans, que estan també al nostre abast per ajudar-nos en la tasca evangelitzadora, més d’un cop se’n fa un mal ús, un ús poc adequat, ja que s’utilitzen per enverinar les relacions. Els creients hem de defugir sempre aquest mal ús. El nostre missatge és massa important per amagar-lo i difuminar-lo sota uns falsos pretextos.

Hem d’evangelitzar, com ens diu sant Pau, amb tota humilitat, amb paciència, amb amor, no escatimant cap esforç (Cf. Ef 4,1-3).

+ fra Octavi,
bisbe de Girona

Cerca
Historial
imatge fons bottom