bisbat de girona
imatge fons top

Notícies

Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona

Divendres 23 de desembre de 2011

El bisbe Francesc felicita el Nadal al personal de la Cúria Diocesana

El bisbe Francesc felicita el Nadal al personal de la Cúria Diocesana
El bisbe Francesc felicita el Nadal al personal de la Cúria Diocesana
En el decurs d’una senzill acte que aplegà al personal dels diferents serveis diocesans, el bisbe Francesc els va agrair el seu servei a l’Església que és a Girona. En primer lloc el Vicari general, Mn. Lluís va adreçar unes paraules destacant el sentit de l’acte de marcat esperit fraternal, a l’entorn del salm 98: “D’un cap a l’altre de la terra, tothom veurà la salvació de Déu”. Seguidament una pregària onze peticions: més pau, més fraternitat, que a les parròquies ressoni la salvació de Déu, que la Cúria sigui una família on es transparenti l’acolliment, que des de la nostra catedral ressoni la joia de Nadal, que Càritas manifesti la mirada compassiva del Nadal, que les diferents delegacions ajudin a viure el futur amb esperança, que el nostre Seminari sigui caixa de ressonància de la crida del Senyor, que els religiosos i religioses contagïin senzillesa i esperit de servei, que les famílies siguin expressió de la tendresa de Déu i que el nostre Nadal sigui cada vegada més Nadal de Jesús.
Mons. Pardo, va adreçar unes paraules en to de reflexió a l’entorn del desig: Bon Nadal! El seu veritable sentit, que va més enllà de les consideracions socials. Per a tots els cristians Nadal és un punt d’inflexió en les nostres vides personals i la tendresa de l’infant ens convida també a l’examen interior i al sentit que donem a les nostres vides, com a creients i com a membres d’una comunitat de creients. També va agrair als presents la seva feina i col•laboració i els va demanar que fessin arribar el seu desig d’un sant Nadal als familiars i amics.
Cerca
Historial
imatge fons bottom