bisbat de girona
imatge fons top

Notícies

Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona

Dijous 19 de maig de 2022

Reunió dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense al santuari de Loreto

Els dies 17 i 18 de maig de 2022 ha tingut lloc la reunió n. 248 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), al santuari de la Mare de Déu de Loreto (Tarragona). Hi han assistit per primer cop Mons. Francesc Conesa, bisbe de Solsona, i Mn. Lluís Suñer, administrador diocesà de Girona. Els bisbes han pregat pel repòs etern de Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona que va morir el 12 de febrer, i Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona que va morir el passat 31 de març.

Us facilitem el comunicat emès per la CET amb els principals punts que s'han tractat aquests dos dies:

1.- Els bisbes han rebut la visita de la comissió permanent de l’Acció Catòlica General (ACG): Sra. Eva Fernández, presidenta general; Mn. José Antonio Cano, consiliari general; Sra. Immaculada López, responsable del sector infància; Sr. Francisco Ramírez, responsable del sector joves; Sra. Angelines Morales, responsable del sector adults. També hi ha assistit la Dra. Cori Casanova, presidenta diocesana de l’ACG de Barcelona. Els bisbes han estat informats sobre la identitat i missió d’aquesta associació laical: s’ofereix als laics habituals de les parròquies; es formen equips de vida on compartir la fe, revisar la vida i prendre impuls per a la missió d’ésser sal i llum enmig del món; assumeix els plans pastorals diocesans en estreta vinculació amb els bisbes; educa infants, joves i adults integrant en el procés la dimensió familiar; dota d’instruments formatius que conjuguen la Paraula de Déu, els continguts del Catecisme de l’Església Catòlica, el Magisteri de l’Església i la vida mateixa. Es tracta d’un procés gradual i equilibrat que cerca la unitat fe-vida. Els bisbes han estat invitats a la Trobada de laics de parròquia i IV Assemblea de l’ACG que tindrà lloc del 21 al 24 de juliol vinent a la ciutat de Barcelona i que tindrà per lema: Anunciar Jesucrist amb obres i paraules.

2.- El Sr. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, ha presentat als bisbes diverses publicacions: Informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya de la Fundació FOESSA; L’ètica i Càritas Catalunya, en relació al codi ètic de Càritas Catalunya, el codi de conducta dels agents de Càritas Catalunya i l’ideari ètic per a la relació de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya amb empreses i altres entitats; Informe sobre l’impacte de la Covid-19, tercera onada, en relació a l’habitatge, la bretxa digital, els menors d’edat i el rendiment escolar, les relacions socials, els impactes de la Covid en la salut i la mirada al futur; Reglament de Règim Intern de Càritas Catalunya. Els bisbes també han estat informats sobre la situació de les persones ateses provinents del conflicte bèl·lic a Ucraïna. Finalment han dialogat sobre algunes propostes d’accions estratègiques 2022-2024 de Càritas Catalunya.

3.- Mons. Joan Enric Vives, bisbe president de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL) i Mn. Joan Baburés, coordinador de la CIL, han comunicat que es publicarà una nova edició del Missal Romà en llengua catalana. Aquesta renovada versió ha rebut de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments la preceptiva confirmació el passat 22 de febrer de 2022. El Dr. Ramon Corts, director de l’editorial Balmes, ha notificat que l’edició és a càrrec dels coeditors litúrgics -editorial Balmes i Publicacions de l’Abadia de Montserrat- amb il·lustracions de l’artista jesuïta P. Rupnik, SJ. El desig és que aquesta nova edició del Missal Romà en català es pugui començar a utilitzar a partir del primer diumenge d’Advent, el dia 27 de novembre de 2022.

4.- Mons. Salvador Cristau, bisbe president del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS) i Mn. Joan M. Bajo, director del SIPS, Mn. Sebastià Aupí i la Dra. Carmen Benito, membres de l’equip permanent del SIPS, han exposat la situació de la pastoral de la salut dins l’àmbit hospitalari i sociosanitari. L’hospital és un lloc privilegiat per a l’evangelització. Una de les diverses iniciatives impulsades pel SIPS és el curs d’expert universitari en acompanyament al procés de malaltia, adequat per a formar agents de pastoral de la salut. Des del SIPS vetllen per la revisió i actualització dels convenis hospitalaris en relació amb la Comissió Interdepartamental de Seguiment de l’Assistència Religiosa Catòlica en els centres inclosos en la xarxa d’internament d’utilització pública de Catalunya.

5.- Els bisbes han rebut la visita de Mn. Bruno Bérchez, col·laborador de l’equip de l’àrea de primer anunci de la Comissió episcopal per a l’evangelització de la CEE, que els ha informat sobre el treball que va duent a terme aquest equip, així com sobre una propera trobada adreçada a responsables diocesans.

6.- També s'han tractat diversos aspectes d'alguns àmbits de la pastoral com ara l’ensenyament de la religió catòlica, la pastoral de joventut -en relació a la peregrinació europea de joves que tindrà lloc a Santiago de Compostel·la l’estiu vinent-, i la propera X Trobada Mundial de les Famílies, del 22 al 26 de juny, amb celebracions a cada diòcesi i en comunió amb l’encontre que tindrà lloc en les mateixes dates a Roma.

Cerca
Historial
imatge fons bottom