bisbat de girona
imatge fons top PROVAAAAA

Notícies

Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona

Dimarts 30 de maig de 2023

Els bisbes de la Tarraconense es reuneixen al santuari de la Mare de Déu de Loreto (Tarragona)

Els dies 23 i 24 de maig va tenir lloc la reunió n. 251 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), al santuari de la Mare de Déu de Loreto (Tarragona). Hi va assistir per primer cop Mons. David Abadías, bisbe auxiliar de Barcelona i Mn. Josep Lluís Arín, administrador diocesà de Tortosa. També hi van participar Mn. Enric Termes, com a nou vicesecretari de la CET, nomenat per a aquest càrrec el passat 7 de març per Mons. Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona i president de la CET.

1.- Els bisbes, arran d’uns suggeriments presentats pel Sr. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, van compartir diverses propostes per a l’edició de l’Església catòlica a Catalunya, Memòria 2022, en què es reculli l’activitat realitzada aquest any en el conjunt de les diòcesis que formen la CET. El Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS), juntament amb la Secretaria de la CET, vetllaran per fer possible aquesta publicació.

2.– Els membres de la Comissió permanent del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS), Mn. Joan M. Bajo, Mn. Sebastià Aupí i la Dra. Carmen Benito, van presentar als bisbes els passos realitzats fins ara en vista al Conveni entre l’Església Catòlica i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya sobre l’assistència religiosa en l’àmbit hospitalari.

3.- Mons. Francesc Conesa, bisbe responsable de la Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses de Catalunya, va presentar l’esborrany dels Estatuts que han de regular el funcionament de l’esmentada Comissió, que han estat aprovats pels bisbes de la CET.

4.- Els bisbes de la CET van encarregar a Mons. David Abadías la responsabilitat d’acompanyar les reunions interdiocesanes dels Delegats diocesans de Missions i l’activitat d’animació missionera, el «Tren Missioner 2023», que es farà a Montserrat el proper 21 d’octubre de 2023.

5.- Mons. Joan Planellas, responsable del Secretariat Interdiocesà per a l’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC), va exposar les gestions que s’estan fent per al nomenament d’un nou coordinador de l’esmentat Secretariat.

6.- També s'hi van tractar diversos aspectes d’alguns àmbits de la pastoral com ara els mitjans de comunicació, les publicacions de llibres litúrgics, el patrimoni cultural, la possibilitat d’una trobada dels Missioners de la Misericòrdia de les diòcesis amb seu a Catalunya, així com del pelegrinatge a Roma del proper mes d’octubre amb motiu dels 800 anys de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat.

7.- El darrer dia, els bisbes van tenir una trobada amb els rectors i degans de les diverses facultats eclesiàstiques de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, el Dr. Armand Puig, el Dr. Jordi Font, el Dr. Ignasi Fuster, el Dr. Daniel Palau, el Dr. Miquel Ramon, el Dr. Gabriel Seguí, el Dr. Joan Torra i el Dr. Albert Viciano, amb qui van compartir un diàleg arran de l’exposició prèvia sobre les quatre Constitucions del Concili Vaticà II, remarcant-ne la seva bona recepció a les nostres Esglésies i alhora les dificultats que s’han anat trobant.

Cerca
Historial
imatge fons bottom PROVAAAAA