bisbat de girona
imatge fons top

Notícies

Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona

Divendres 19 de desembre de 2014

Reunió anual de l'Estament del Principat de Girona - Confraria de Sant Jordi

Reunió anual de l'Estament del Principat de Girona - Confraria de Sant Jordi
Reunió anual de l'Estament del Principat de Girona - Confraria de Sant Jordi
El Reial Estament Militar del Principat de Girona – Confraria de Sant Jordi, ha celebrat avui a Casa Carles, seu de la Cúria diocesana, la seva reunió anyal en el decurs de la qual s’ha presentat al bisbe Francesc la restauració del “Llibre de la Confraria de Sant Jordi (1614 – 1640)", que ha sufragat l’esmentada Confraria, iniciativa que el prelat ha agraït i que facilitarà la tasca dels estudiosos i és una millora important al patrimoni documental que conserva la diòcesi.

Restauració del llibre del Manuscrit nº 38 de la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona: Llibre de la Confraria de Sant Jordi (1614-1640)

El manuscrit 38 del fons de la Biblioteca diocesana del Seminari de Girona, del segle XVII, és un dietari o llibre d’actes de la Confraria de Sant Jordi, secció de Girona, que el braç militar de la Generalitat de Catalunya organitzà el 1565. En concret conté la següent documentació:
1. En els ff. 3-102: Torneigs, àpoques, extraccions (= eleccions) i lletres de la Confraria, 1614-1631.
2. En els ff. 103-105: Redreç o noves ordinacions de la confraria del gloriós Sant Jordi de la ciutat de Girona de l’any 1631.
3. ff. 106-150: Torneigs, àpoques, extraccions (= eleccions) i lletres de la Confraria, 1631-1640.
Ingressà a la Biblioteca amb el fons bibliogràfic de Mn. Narcís Camps, prevere de finals del segle XVIII i començaments del XIX, que tingué la càtedra de Retòrica del Seminari i el benefici de Sant Domènec de la Seu.

El document, de 29,8x20 cm., està escrit en paper verjurat fet a mà a partir de fibres de lli, cànem i cotó. Conserva l’enquadernació primitiva barroca de pell de color marró i està decorat pel sistema de gofrat amb motius geomètrics: un requadre, dintre del qual hi ha un losange, i en el centre un altre losange més petit amb la creu de Sant Jordi a l'interior, en or.

La restauració d’aquest manuscrit s’ha dut a terme al Taller de Restauració de Documents Gràfics del Monestir de Sant Pere de les Puel•les de Barcelona entre el 2 de juny de 2013 i el 22 de novembre de 2014 i ha estat possible per la generosa col•laboració del Reial Estament Militar del Principat de Girona – Confraria de Sant Jordi, que n’ha assumit el cost de 2.142,40 €. La Confraria ha rebut una còpia digital del manuscrit per a la seva consulta.

El paper presentava brutícia general amb grans taques d’humitat amb aurèoles, taques de tinta i de substàncies orgàniques. Molts fulls presentaven estrips, exfoliació i manca de consistència, de manera que, en algunes parts, el paper s’havia perdut completament. A més el manuscrit havia començat a ésser atacat per microorganismes i patia enfosquiment per l’oxidació de les tintes ferrogàliques. Les cobertes de pell amb brutícia i taques acumulades amb els anys estaven resseques i presentaven fissures i falta de consistència; la flor s’havia perdut en un 40%.

El document ha estat netejat en sec, amb brotxes i mitjans abrassius no grassos (bisturí i goma d’esborrar); s’han estabilitzat les tintes i eliminat les taques i substàncies adherides amb dissolvents orgànics. Després s’ha procedit al rentat full per full, tot eliminant les substàncies àcides solubles en un mitjà aquós i s’ha dotat el paper amb una reserva alcalina per neutralitzar l’acció corrosiva de les tintes. Després d’aplanar-lo i assecar-lo, posant-lo entre papers secants neutres sota pressió, s’hi han reintegrat les zones perdudes amb l’elaboració d’una polpa feta amb fibres de cotó i lli. Els fulls més afectats per l’acció de la humitat s’han consolidat amb un teixit transparent, innocu i reversible.

La pell original de la coberta davantera i el llom han estat netejats i rehidratats i els estrips i zones perdudes han estat reparats. S’ha realitzat una nova enquadernació, seguint l'estil de l'enquadernació original, amb pell de cabra planxada, de color marró, i tapes de cartró neutre. Sobre les cobertes i el llom s’hi han superposat les peces de pell originals, ja restaurades.

veure galeria fotogràfica

Cerca
Historial
imatge fons bottom