bisbat de girona
imatge fons top

Notícies

Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona

Dissabte 30 de gener de 2016

Nou procés canònic de declaració de nul·litat del matrimoni

Nou procés canònic de declaració de nul·litat del matrimoni
Nou procés canònic de declaració de nul·litat del matrimoni
El Full Parroquial de la diòcesi de Girona d’aquest diumenge 31 de gener de 2016 es fa ressò de l’entrada en vigor, recentment, del motu propio promulgat pel papa Francesc amb el qual es reforma el procés canònic de declaració de la nul·litat del matrimoni.

La reforma no suposa cap canvi de fons en la doctrina de l’Església catòlica pel que fa a la indissolubilitat del matrimoni i l’objectiu d’aquesta nova llei pontifícia de caràcter universal promulgada pel Papa, tampoc no és afavorir la nul·litat dels matrimonis. Es tracta d’aconseguir processos més ràpids i accessibles per als fidels, tal com la gran majoria de bisbes havien demanat en el sínode extraordinari de la família del 2014.

Els motius que guien la reforma se centren bàsicament en l’atenció als fidels, la responsabilitat judicial dels bisbes diocesans, l’agilització dels processos i la seva gratuïtat. Finalment cal dir que amb aquesta normativa, el Sant Pare vol posar de relleu el principi de proximitat del bisbe en qüestions d’aquest tipus, anteposant el servei i l’acollida de les persones.

Quines són les novetats més importants d’aquest nou ordenament de nul·litats matrimonials?:
• La sentència de primera instància per part d’un Tribunal eclesiàstic diocesà serà suficient si no és apel·lada per cap de les parts. Per tant, ja no es requereix, com fins ara, l’exigència de la doble sentència conforme, que en el cas de les diòcesis catalanes corresponia a la seu metropolitana de Tarragona.
• Es preveu un procés més ràpid i accessible en els casos en què la nul·litat del matrimoni sigui pràcticament segura i evident per les proves i circumstàncies que es presentin.
• El Bisbe diocesà serà el jutge en aquests casos de processos més breus, en els que la petició de nul·litat sigui presentada per ambdós conjugues i en els que els fets facin prou manifesta aquesta nul·litat.
• S’estableix com obligatòria la gratuïtat de les taxes judicials. Actualment la majoria de tribunals eclesiàstics ja apliquen la justícia gratuïta per a les persones que no tenen mitjans econòmics.
Cerca
Historial
imatge fons bottom