bisbat de girona
imatge fons top PROVAAAAA

Notícies

Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona

Divendres 01 de maig de 2020

Nota de la Conferència Episcopal Espanyola amb motiu de l'inici de la sortida del confinament

La Conferència Episcopal Espanyola ha fet pública una nota amb motiu de l'inici de la sortida del confinament, en la qual inclou també un llistat de mesures de prevenció per a la celebració del culte públic en els temples catòlics durant la desescalada de les mesures restrictives en temps de pandèmia. La podeu llegir a continuació:

La Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola vol expressar al Poble de Déu i a tota la societat espanyola:

Ens alegra i donem gràcies a Déu, que la malaltia vagi sent controlada i que pugui iniciar-se, encara que amb reserves i precaucions, la recuperació de les activitats habituals de la nostra vida comuna. Després d’aquest temps de dolor i sofriment a causa de la mort d’éssers estimats i dels greus problemes sanitaris, socials, econòmics i laborals, hem d’afrontar aquesta situació amb esperança, fomentant la comunió i sentint-nos cridats a exercir la caritat personal, política i social.

Compartim el dolor de milers de famílies davant les morts causades per aquesta pandèmia. Hem pregat pel seu etern descans i pel consol de familiars i amics; volem expressar el nostre desig de celebrar en les pròximes setmanes les exèquies amb els que ho sol·licitin en cada parròquia, i, més endavant, en una celebració diocesana per manifestar l’esperança que ens ofereix el Ressuscitat.

Agraïm de nou la feina realitzada amb generosa entrega per tantes persones dels serveis sanitaris i de nombroses activitats que fan possible la vida quotidiana en la nostra societat. De manera especial, reconeixem la disponibilitat i el servei dels sacerdots, consagrats i laics en aquestes setmanes.

Continuarem impulsant amb les persones que es veuen afectades per la crisi econòmica i social, el treball de Càritas i d’altres institucions eclesials per pal·liar aquestes conseqüències de la pandèmia. Oferim els principis de la Doctrina Social de l’Església i l’acció dels catòlics en la reconstrucció de la vida social i econòmica, seguint el “pla per a ressuscitar” del papa Francesc.

Després de setmanes sense expressar comunitàriament la nostra fe en temples i locals parroquials, volem recuperar progressivament la normalitat de la vida eclesial. En aquesta fase de transició, mantenim la proposta de dispensar del precepte de participar en la Missa dominical i suggerim a persones de risc, gent gran i malalts, que considerin la possibilitat de quedar-se a casa i segueixin les celebracions pels mitjans de comunicació. Demanem als sacerdots i col·laboradors que facin un esforç per facilitar la celebració i la pregària, tenint cura de les mesures organitzatives i higièniques. Les persones que acudeixin a l’església per a les celebracions o per a la pregària personal, han de fer-ho seguint les pautes i recomanacions que unim a aquesta nota, sempre a costa de les normes de les autoritats sanitàries.

Instem a les autoritats de les diverses administracions públiques, als partits polítics i organitzacions empresarials i sindicals, a altres associacions i institucions, així com a tots els ciutadans, a l’acord i col·laboració en favor del bé comú. Tots estem cridats a ser responsables en la convivència per evitar en la mesura possible l’expansió de la malaltia i ajudar els pobres i els que més pateixin les conseqüències d’aquesta pandèmia.

Ens unim en la pregària en comú que referma la fraternitat, supliquem la gràcia del Senyor i la llum de l’Esperit Sant per discernir el que Déu ens vol dir en aquesta circumstància; demanem especialment pels investigadors per tal que assoleixin un remei a la pandèmia. Ens posem sota la protecció materna de la Immaculada patrona d’Espanya.

Madrid 29 d’abril de 2020

……………………………………………………………………………………………………

MESURES DE PREVENCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DEL CULTE PÚBLIC EN ELS TEMPLES CATÒLICS DURANT LA DESESCALADA DE LES MESURES RESTRICTIVES EN TEMPS DE PANDÈMIA

El coronavirus es continua propagant per Espanya. Donada la greu responsabilitat que suposa, per a tots, prevenir el contagi de la malaltia, proposem aquestes disposicions, aconsellant una màxima prudència en la seva aplicació que cada Diòcesi haurà de concretar. Serà necessària una avaluació continuada que permeti valorar la seva posada en pràctica i modificació en les situacions que sigui necessari, tenint en compte el que l’autoritat sanitària disposi en cada moment.

1. Fases d’aplicació

Fase 0: Mantenim la situació actual. Culte sense poble. Atenció religiosa personalitzada posant una atenció especial en els qui han perdut éssers estimats. Preparem en cada diòcesi i parròquies les fases següents.

Fase 1: Es permet l’assistència grupal, però no massiva, als temples sense superar un terç de l’aforament, amb eucaristies dominicals i diàries. Potser amb preferència a l’acompanyament de les famílies en el seu dol.

Fase 2: Restabliment dels serveis ordinaris i grupals de l’acció pastoral amb els criteris organitzatius i sanitaris -meitat de l’aforament, higiene, distància- i mesures que es refereixen a continuació.

Fase 3: Vida pastoral ordinària que tingui en compte les mesures necessàries fins que hi hagi una solució mèdica a la malaltia.

 

2. Disposicions de caràcter general

Davant d’aquesta circumstància, prorroguem la dispensa del precepte dominical, convidant a la lectura de la Paraula de Déu i la pregària a les cases, podent beneficiar-se de la retransmissió a través dels mitjans de comunicació per a qui no pugui anar al temple. També, es convida les persones grans, malaltes o en situació de risc a què valorin la conveniència de no sortir dels seus domicilis.

S’estableix l’aforament màxim dels temples (1/3 en la primera fase i 1/2 en la segona) i respectar la distància de seguretat.

A les Eucaristies dominicals, allà on sigui necessari i possible, cal procurar augmentar el nombre de celebracions quan hi hagi més afluència de fidels, per tal de descongestionar els temples.

Es recomana que els fidels facin ús de la mascareta amb caràcter general.

Les piles d’aigua beneïda continuaran buides.

Les portes de les esglésies es mantindran obertes a l’entrada i sortida de les celebracions per no haver de tocar manilles o poms.

 

3. A l’entrada de la celebració

Organitzar, amb persones responsables, l’obertura i el tancament de les portes d’entrada al temple, la distribució dels fidels al temple, l’accés a l’hora de combregar i la sortida de l’església al finalitzar, respectant la distància de seguretat.

Oferir gel hidroalcohòlic o algun desinfectant similar, a l’entrada i sortida de l’església.

 

4. A tenir en compte durant la litúrgia

Evitar els cors a la parròquia: es recomana mantenir un sol cantor o algunes veus individuals i algun instrument. No hi haurà full de cants ni es distribuiran plecs amb les lectures o qualsevol altre objecte o paper.

El cistell de la col·lecta no es passarà durant l’ofertori, sinó que el servei d’ordre l’oferirà a la sortida de la missa, seguint els criteris de seguretat assenyalats.

El calze, la patena i els copons, estaran coberts amb la “pal·lia” durant la pregària eucarística.

El sacerdot celebrant desinfectarà les seves mans al començar el cànon de la missa, i els altres ministres de la comunió abans de distribuir-la.

La salutació de la pau, que és facultativa, es podrà substituir per un gest evitant el contacte directe.

El diàleg individual de la comunió (“El Cos de Crist”. “Amén”), es pronunciarà de forma col·lectiva després de la resposta “Senyor, no sóc digne…”, distribuint l’Eucaristia en silenci.

En el cas que el sacerdot fos gran, cal establir ministres extraordinaris de l’Eucaristia per a distribuir la comunió.

 

5. A la sortida de la celebració

Establir la sortida ordenada de l’església evitant agrupacions de persones a la porta.

Desinfecció contínua del temple, bancs, objectes litúrgics, etc.

 

6. Altres celebracions

La celebració del Sagrament de la reconciliació i els moments d’escolta dels fidels: a més de les mesures generals, s’ha d’escollir un espai ampli, mantenir la distància social assegurant la confidencialitat. Tant el fidel com el confessor hauran de portar mascareta. A l’acabar, s’aconsella reiterar la higiene de mans i la neteja de les superfícies.

Baptisme: Ritu breu. En l’administració de l’aigua baptismal, que es faci des d’un recipient al qual no retorni l’aigua utilitzada, evitant qualsevol tipus de contacte entre els que han de ser batejats. A les uncions es pot utilitzar un cotó o bastonet d’un sol ús, que s’ha d’incinerar a l’acabar la celebració.

Confirmació: A la crismació es pot utilitzar un cotó o bastonet, com s’ha indicat en el cas del baptisme. Cal observar la higiene de mans entre cada contacte, quan hi hagi diversos confirmands.

Matrimoni: Els anells, arres, etc., han de ser manipulats exclusivament pels contraents. S’ha de mantenir la deguda prudència en la signatura dels contraents i els testimonis, així com en el lliurament de la documentació corresponent.

Unció dels malalts: Ritu breu. En l’administració dels olis es pot utilitzar un cotó o bastonet com s’ha indicat anteriorment. Els sacerdots molt grans o malalts no haurien d’administrar aquest sagrament a persones que estan infectades per coronavirus. En tot cas, s’han d’observar les indicacions de protecció indicades per les autoritats sanitàries corresponents.

Exèquies de difunts: Els funerals i les exèquies seguiran els mateixos criteris de la missa dominical. Encara que sigui difícil en aquests moments de dolor, cal insistir en evitar els gestos d’afecte que impliquen contacte personal i la importància de mantenir distància de seguretat.

 

7. Visites a l’Església per a la pregària o adoració del Santíssim

Seguir les pautes generals ofertes, evitant la concentració i assenyalant els llocs per a la pregària i l’adoració

No permetre visites turístiques a la fases 1 i 2 de la desescalada.

 

8. Utilització de dependències parroquials per a reunions o sessions formatives

En la segona fase les reunions en dependències parroquials seguiran les pautes utilitzades per a les reunions culturals previstes pel ministeri de sanitat que consisteix en un màxim d’un terç d’aforament en llocs en els quals l’aforament habitual és de 50 persones, respectant la distància de seguretat i la utilització de mascaretes.

A la tercera fase l’aforament passa a ser de la meitat en llocs d’un aforament habitual de 50 persones i d’un terç en llocs d’un aforament habitual de 80 persones en les mateixes condicions de distància i utilització de mascaretes.

 

9. Proposta d’inici de posada en marxa d’aquestes mesures

Segons les indicacions rebudes, es començarà l’aplicació d’aquestes mesures des del dilluns 11 de maig, perquè en les celebracions de diumenge 17 de maig, tinguem una avaluació i una experiència suficient dels dies anteriors.

Cerca
Historial
imatge fons bottom PROVAAAAA